Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 22 oktober 2008 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy