Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2008. október 22., Szerda - Strasbourg

10. Helyesbítés elfogadott szöveghez (az eljárási szabályzat 204a. cikke)

Az illetékes bizottság a következő helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

Helyesbítés a vasúti, közúti és belvízi szállítási ágazatokra vonatkozó versenyszabályok alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) irányuló javaslatról szóló, 2007. szeptember 25-i európai parlamenti állásponthoz
P6_TA(2007)0397 - COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) - JURI

Az eljárási szabályzat 204a. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított negyvennyolc órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat