Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2008 m. spalio 22 d. - Strasbūras

10. Priimto teksto klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnis)

Atsakingas komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento pozicijos dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos taisyklių taikymo geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transportui (kodifikuota redakcija) klaidų ištaisymą P6_TA(2007)0397 - COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) - JURI

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnio 4 dalį laikoma, kad šiam klaidų ištaisymui pritarta, jeigu per 48 valandas frakcija arba ne mažiau kaip 40 Parlamento narių nepareikalauja, kad dėl jo būtų balsuojama.

Teisinė informacija - Privatumo politika