Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 22 octombrie 2008 - Strasbourg

10. Rectificare la un text adoptat (articolul 204a din Regulamentul de procedură)

Comisia competentă a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare la poziţia Parlamentului European din 25 septembrie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind aplicarea regulilor de concurenţă transporturilor feroviare, rutiere şi pe căile navigabile interioare (versiune codificată)
P6_TA(2007)0397 - COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) - JURI

În conformitate cu articolul 204a alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepţia cazului în care, în următoarele douăzeci şi patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea sa la vot.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate