Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2008 m. spalio 22 d. - Strasbūras

11. 2009 m. bendrojo biudžeto projektas. III skirsnis - 2009 m. bendrojo biudžeto projektas. I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX skirsniai (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto [(C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)]
ir
2009 finansinių metų Europos Sąjungos preliminaraus bendrojo biudžeto projekto taisomojo rašto Nr. 1/2009 [(SEC(2008)2435)]
III skirsnis, Komisija - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Jutta Haug (A6-0398/2008).

Pranešimas dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto
I skirsnis. Europos Parlamentas
II skirsnis. Taryba
IV skirsnis. Teisingumo Teismas
V skirsnis. Audito Rūmai
VI skirsnis. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
VII skirsnis. Regionų komitetas
VIII skirsnis. Europos ombudsmenas
IX skirsnis. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008).

Jutta Haug pristatė pranešimą.

Janusz Lewandowski pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Dalia Grybauskaitė (Komisijos narė) ir Jean-Pierre Jouyet (einantis Tarybos Pirmininko pareigas).

Kalbėjo: Ana Maria Gomes (AFET komiteto nuomonės referentė), Maria Martens (DEVE komiteto nuomonės referentė), Helmuth Markov (INTA komiteto nuomonės referentas), Pervenche Berès (ECON komiteto nuomonės referentė), Karin Jöns (EMPL komiteto nuomonės referentė), Péter Olajos (ENVI komiteto nuomonės referentas), Gabriela Creţu (IMCO komiteto nuomonės referentė), Miloš Koterec (REGI komiteto nuomonės referentas), Kyösti Virrankoski (AGRI komiteto nuomonės referentas), Emanuel Jardim Fernandes (PECH komiteto nuomonės referentas), Helga Trüpel (CULT komiteto nuomonės referentė), Monica Frassoni (JURI komiteto nuomonės referentė), Bárbara Dührkop Dührkop (LIBE komiteto nuomonės referentė), Costas Botopoulos (AFCO komiteto nuomonės referentas), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (FEMM komiteto nuomonės referentė), Mairead McGuinness (PETI komiteto nuomonės referentė) ir László Surján PPE-DE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Catherine Guy-Quint PSE frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Wiesław Stefan Kuc UEN frakcijos vardu, Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu, Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Thijs Berman, Nathalie Griesbeck, Gérard Onesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Ashley Mote, Esther De Lange, Göran Färm, Seán Ó Neachtain, Margaritis Schinas, Brigitte Douay, Michael Gahler, Vicente Miguel Garcés Ramón ir Vladimír Maňka.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ville Itälä, Reimer Böge ir Jan Olbrycht.

Kalbėjo: Jean-Pierre Jouyet, Jutta Haug ir Janusz Lewandowski.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.1 protokolo 23.10.2008, punktas 6.2 protokolo 23.10.2008 ir punktas 6.3 protokolo 23.10.2008.

Teisinė informacija - Privatumo politika