Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 22 ta' Ottubru 2008 - Strasburgu

11. Abbozz tal-Baġit ġenerali 2009 (taqsima III) - Abbozz tal-Baġit ġenerali 2009 - (taqsimiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (dibattitu)
CRE

Rapport dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2009 [C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)] u l-ittra ta' emenda nru 1/2009 għall-abbozz preliminari tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2009 [SEC(2008)2435] Taqsima III - Kummissjoni - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Jutta Haug (A6-0398/2008)

Rapport dwar l-abbozz tal-Baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2009
Taqsima 1, Parlament Ewropew
Taqsima II, Kunsill
Taqsima IV, Qorti tal-Ġustizzja
Taqsima V, Qorti ta' l-Awdituri
Taqsima VI, Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Taqsima VII, Kumitat tar-Reġjuni
Taqsima VIII, Medjatur Ewropew
Taqsima IX, Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

Jutta Haug ippreżentat ir-rapport tagħha.

Janusz Lewandowski ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmu: Dalia Grybauskaitė (Membru tal-Kummissjoni) u Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill).

Tkellmu: Ana Maria Gomes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Maria Martens (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Helmuth Markov (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Pervenche Berès (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Karin Jöns (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Péter Olajos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Gabriela Creţu (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Miloš Koterec (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Kyösti Virrankoski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Emanuel Jardim Fernandes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Helga Trüpel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Monica Frassoni (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Bárbara Dührkop Dührkop (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Costas Botopoulos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Mairead McGuinness (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI) u László Surján f'isem il-Grupp PPE-DE.

PRESIDENT: Mario MAURO
Viċi-President

Tkellmu: Catherine Guy-Quint f'isem il-Grupp PSE, Anne E. Jensen f'isem il-Grupp ALDE, Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Wiesław Stefan Kuc f'isem il-Grupp UEN, Esko Seppänen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nils Lundgren f'isem il-Grupp IND/DEM, Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Thijs Berman, Nathalie Griesbeck, Gérard Onesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Ashley Mote, Esther De Lange, Göran Färm, Seán Ó Neachtain, Margaritis Schinas, Brigitte Douay, Michael Gahler, Vicente Miguel Garcés Ramón u Vladimír Maňka.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ville Itälä, Reimer Böge u Jan Olbrycht.

Tkellmu: Jean-Pierre Jouyet, Jutta Haug u Janusz Lewandowski.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.1 tal- Minuti ta' 23.10.2008, punt 6.2 tal- Minuti ta' 23.10.2008 u punt 6.3 tal- Minuti ta' 23.10.2008 .

Avviż legali - Politika tal-privatezza