Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 22 oktober 2008 - Straatsburg

11. Ontwerp van algemene begroting 2009 (Afdeling III) - Ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009 (afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (debat)
CRE

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 [C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)] en de nota van wijzigingen nr. 1/2009 bij het voorontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2008)2435]
Afdeling III, Commissie - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jutta Haug (A6-0398/2008)

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009
Afdeling I, Europees Parlement
Afdeling II, Raad
Afdeling IV, Hof van Justitie
Afdeling V, Rekenkamer
Afdeling VI, Europees Economisch en Sociaal Comité
Afdeling VII, Comité van de Regio's
Afdeling VIII, Europese Ombudsman
Afdeling IX, Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

Jutta Haug leidt het verslag in.

Janusz Lewandowski leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dalia Grybauskaitė (lid van de Commissie) en Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Ana Maria Gomes (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Maria Martens (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Helmuth Markov (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Pervenche Berès (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Karin Jöns (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Péter Olajos (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Gabriela Creţu (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Miloš Koterec (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Kyösti Virrankoski (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Emanuel Jardim Fernandes (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Helga Trüpel (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Monica Frassoni (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Bárbara Dührkop Dührkop (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Costas Botopoulos (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Mairead McGuinness (rapporteur voor advies van de Commissie PETI) en László Surján, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Catherine Guy-Quint, namens de PSE-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Wiesław Stefan Kuc, namens de UEN-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Thijs Berman, Nathalie Griesbeck, Gérard Onesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Ashley Mote, Esther De Lange, Göran Färm, Seán Ó Neachtain, Margaritis Schinas, Brigitte Douay, Michael Gahler, Vicente Miguel Garcés Ramón en Vladimír Maňka.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ville Itälä, Reimer Böge en Jan Olbrycht.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet, Jutta Haug en Janusz Lewandowski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 23.10.2008, punt 6.2 van de notulen van 23.10.2008 en punt 6.3 van de notulen van 23.10.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid