Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Onsdag den 22. oktober 2008 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Markedsføringstilladelser for lægemidler ***I - Forfalskning af lægemidler (forhandling)
 3.Beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med timeshare ***I (forhandling)
 4.Afstemningstid
  
4.1.Godkendelse af Catherine Ashtons udnævnelse til medlem af Kommissionen (afstemning)
  
4.2.Det Europæiske Råds møde (15.-16. oktober 2008) (afstemning)
  
4.3.Vikararbejde ***II (afstemning)
  
4.4.Beskyttelse af børn ved anvendelse af internet og andre kommunikationsteknologier ***I (afstemning)
  
4.5.Fremme af energieffektive vejtransportkøretøjer ***I (afstemning)
  
4.6.Markedsføringstilladelser for lægemidler ***I (afstemning)
  
4.7.Beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med timeshare ***I (afstemning)
 5.Højtideligt møde - FN's Alliance af Civilisationer
 6.Afstemningstid (fortsat)
  
6.1.Evaluering af aftalen EU/Australien om passageroplysninger (PNR) (afstemning)
  
6.2.Kollektive aftaler i EU (afstemning)
  
6.3.Demokrati, menneskerettigheder og den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Vietnam (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Berigtigelse til en vedtaget tekst (forretningsordenens artikel 204a)
 11.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget 2009 (Sektion III) - Forslag til det almindelige budget 2009 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (forhandling)
 12.Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina *** - Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 13.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 14.Mindehøjtidelighed for Holodomor, den store hungersnød i Ukraine (1932-1933) (forhandling)
 15.Lufthavnsafgifter ***II (forhandling)
 16.Dagsorden for næste møde
 17.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (160 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)       
 
Protokol (115 kb) Tilstedeværelsesliste (24 kb) Afstemningsresultater (300 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1706 kb) 
 
Protokol (202 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (155 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (508 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik