Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ***I - Παραποίηση των φαρμακευτικών προϊόντων (συζήτηση)
 3.Προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές της χρήσης αγαθών υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης ***I (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Έγκριση του ορισμού της Catherine Ashton ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ψηφοφορία)
  4.2.Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (15-16 Οκτωβρίου 2008) (ψηφοφορία)
  4.3.Προσωρινή απασχόληση ***II (ψηφοφορία)
  4.4.Προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών ***I (ψηφοφορία)
  4.5.Προώθηση καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
  4.6.Τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
  4.7.Προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές της χρήσης αγαθών υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης ***I (ψηφοφορία)
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Αντιπροσωπεία του ΟΗΕ για τη Συμμαχία των Πολιτισμών
 6.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  6.1.Αξιολόγηση της συμφωνίας PNR μεταξύ Αυστραλίας και ΕΕ (ψηφοφορία)
  6.2.Προκλήσεις όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις στην ΕΕ (ψηφοφορία)
  6.3.Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε (άρθρο 204 α του Kανονισμού)
 11.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (Τμήμα ΙΙΙ) - Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (συζήτηση)
 12.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης *** - Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (συζήτηση)
 13.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 14.Εορτασμός της μνήμης του Ουκρανικού Λιμού "Holodomor" (1932-1933) (συζήτηση)
 15.Αερολιμενικά τέλη ***II (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (179 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (122 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (359 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1759 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (221 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (173 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (518 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου