Index 
Jegyzőkönyv
PDF 207kWORD 121k
2008. október 22., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A gyógyszerek forgalomba hozatali engedélye feltételeinek módosítása ***I - A gyógyszerek hamisítása (vita)
 3.A fogyasztók védelme az ingatlanok időben megosztott használati jogának egyes szempontjai tekintetében ***I (vita)
 4.Szavazások órája
  
4.1.Catherine Ashtonnak az Európai Bizottság tagjává történő kinevezésének jóváhagyása (szavazás)
  
4.2.Az Európai Tanács ülése (2008. október 15-16.) (szavazás)
  
4.3.Munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés ***II (szavazás)
  
4.4.A gyermekek védelme az internet és egyéb kommunikációs technológiák használata során ***I (szavazás)
  
4.5.Tiszta közúti szállítójárművek támogatása ***I (szavazás)
  
4.6.A gyógyszerek forgalomba hozatali engedélye feltételeinek módosítása ***I (szavazás)
  
4.7.A fogyasztók védelme az ingatlanok időben megosztott használati jogának egyes szempontjai tekintetében ***I (szavazás)
 5.Ünnepi ülés - Az ENSZ képviselete a Civilizációk Szövetségéért
 6.Szavazások órája (folytatás)
  
6.1.Az Ausztrália-EU PNR-megállapodás értékelése (szavazás)
  
6.2.A kollektív megállapodásokkal szembeni kihívások az EU-ban (szavazás)
  
6.3.Demokrácia, emberi jogok, valamint az EU és Vietnam közötti új partnerségi és együttműködési megállapodás (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.Helyesbítés elfogadott szöveghez (az eljárási szabályzat 204a. cikke)
 11.2009. évi általános költségvetés tervezete: III. szakasz - 2009. évi általános költségvetés tervezete (I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. szakasz) (vita)
 12.Az EK és Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás *** - Az EK és Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás (vita)
 13.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 14.Megemlékezés a holodomorról, a nagy ukrajnai éhínségről (1932-1933) (vita)
 15.Repülőtéri díjak ***II (vita)
 16.A következő ülésnap napirendje
 17.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Marek SIWIEC
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00 órakor nyitják meg.


2. A gyógyszerek forgalomba hozatali engedélye feltételeinek módosítása ***I - A gyógyszerek hamisítása (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya a 2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelvnek a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélye feltételeinek módosítása tekintetében történő módosítása [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

A Bizottság nyilatkozata: A gyógyszerek hamisítása

Françoise Grossetête előterjeszti a jelentést.

Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Petya Stavreva (az AGRI bizottság véleményének előadója), Cristina Gutiérrez-Cortines, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Dagmar Roth-Behrendt, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Alessandro Foglietta, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kathy Sinnott, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, független, Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Marios Matsakis, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi és Amalia Sartori.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi és Emmanouil Angelakas.

Felszólal: Günter Verheugen és Françoise Grossetête.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.10.22-i jegyzőkönyv 4.6. pont .


3. A fogyasztók védelme az ingatlanok időben megosztott használati jogának egyes szempontjai tekintetében ***I (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya az ingatlanok időben megosztott használati joga, a hosszú távra szóló üdülési termékek, azok továbbértékesítése és cseréje egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelméről [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Toine Manders (A6-0195/2008)

Toine Manders előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

Felszólal: Emanuel Jardim Fernandes (a TRAN bizottság véleményének előadója), Antonio López-Istúriz White (a JURI bizottság véleményének előadója), Malcolm Harbour, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Joel Hasse Ferreira, a(z) PSE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Mechtild ROTHE
alelnök

Felszólal: Heide Rühle, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Leopold Józef Rutowicz, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Charlotte Cederschiöld, Arlene McCarthy, Marian Zlotea és Bernadette Vergnaud.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Philip Bradbourn és Zuzana Roithová.

Felszólal: Meglena Kuneva és Toine Manders.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.10.22-i jegyzőkönyv 4.7. pont .

(Az ülést 10.55-kor felfüggesztik.)

(11.15 órától 11.30-ig a Parlament a Lux-díj átadása alkalmából ül össze.)

(Az ülést 11.30-kor folytatják.)


ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

4. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

°
° ° °

Felszólal: Gay Mitchell, aki panaszt emel a Tanácsnak feltett kérdések órájának szervezésével kapcsolatban, és Bernd Posselt, aki támogatja ezt a felszólalást (az elnök azt válaszolja, hogy az elhangzott észrevételeket továbbítani fogják az Elnökségnek).

°
° ° °


4.1. Catherine Ashtonnak az Európai Bizottság tagjává történő kinevezésének jóváhagyása (szavazás)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT B6-0575/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P6_TA(2008)0505)


4.2. Az Európai Tanács ülése (2008. október 15-16.) (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008, B6-0552/2008, B6-0560/2008 és B6-0561/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0543/2008

(amely a B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008 és B6-0552/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Hartmut Nassauer, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,
Hannes Swoboda és Pervenche Berès, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,
Annemie Neyts-Uyttebroeck és Margarita Starkevičiūtė, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan és Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P6_TA(2008)0506)

Felszólalások a szavazásról:

- Pervenche Berès, az ECON bizottság elnöke, a szavazás előtt,

- Wolf Klinz szóbeli módosító javaslatot terjesztett elő a 6. bekezdéshez. Mivel több mint negyven képviselő a szóbeli módosító javaslat figyelembevételével szemben foglalt állást, ezért azt elutasítják,

- Hartmut Nassauer erről a szóbeli módosító javaslatról,

- Avril Doyle a 6. bekezdés szavazásra bocsátásáról,

- Margarita Starkevičiūtė szóbeli módosító javaslatot terjesztett elő a 9. bekezdéshez. Mivel több mint negyven képviselő a szóbeli módosító javaslat figyelembevételével szemben foglalt állást, ezért azt elutasítják,

- Ona Juknevičienė szóbeli módosító javaslatot terjesztett elő a 29. bekezdéshez. Mivel több mint negyven képviselő a szóbeli módosító javaslat figyelembevételével szemben foglalt állást, ezért azt elutasítják,

- Hartmut Nassauer erről a szóbeli módosító javaslatról,

- Hélène Goudin a módosítások szavazás előtt való rendelkezésre állásáról,

- Alexander Alvaro, aki sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács nem volt jelen a szavazáson.

(A B6-0560/2008 és B6-0561/2008 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

°
° ° °

David Martin üdvözli Catherine Ashtont, a Bizottság új tagját.


4.3. Munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról, amelynek tárgya a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Harlem Désir (A6-0373/2008)

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A TANÁCS KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P6_TA(2008)0507)


4.4. A gyermekek védelme az internet és egyéb kommunikációs technológiák használata során ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács határozatára irányuló javaslatról, amelynek tárgya az internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére irányuló többéves közösségi program létrehozása [COM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0508)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0508)


4.5. Tiszta közúti szállítójárművek támogatása ***I (szavazás)


Jelentés átdolgozott javaslatról, amelynek tárgya az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tiszta és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdításáról [COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0509)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0509)


4.6. A gyógyszerek forgalomba hozatali engedélye feltételeinek módosítása ***I (szavazás)


Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya a 2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelvnek a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélye feltételeinek módosítása tekintetében történő módosítása [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0510)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0510)


4.7. A fogyasztók védelme az ingatlanok időben megosztott használati jogának egyes szempontjai tekintetében ***I (szavazás)


Jelentés az Európai Parlament és a Tanács irányelvére irányuló javaslatról, amelynek tárgya az ingatlanok időben megosztott használati joga, a hosszú távra szóló üdülési termékek, azok továbbértékesítése és cseréje egyes szempontjai tekintetében a fogyasztók védelme [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Toine Manders (A6-0195/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

Felszólal: Toine Manders (előadó).

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0511)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0511)


ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

5. Ünnepi ülés - Az ENSZ képviselete a Civilizációk Szövetségéért

A Parlament 12.00 óra és 12.30 óra között Jorge Sampaio, az ENSZ-nek a Civilizációk Szövetségére irányuló kezdeményezése főképviselőjének látogatása alkalmából ünnepi ülést tart.


ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

6. Szavazások órája (folytatás)

6.1. Az Ausztrália-EU PNR-megállapodás értékelése (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament ajánlásáról a Tanácshoz az Európai Unió és Ausztrália közötti, az Európai Unióból származó utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámszolgálat részére történő továbbításáról szóló megállapodásról [2008/2187(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0512)

Felszólalások a szavazásról:

- Sophia in 't Veld (előadó) szóbeli módosító javaslatot tesz az 1. bekezdés g) pontjához (elfogadják), ami a részenkénti szavazás helyett lehetővé teszi a tömbszavazást.


6.2. A kollektív megállapodásokkal szembeni kihívások az EU-ban (szavazás)

Jelentés a kollektív megállapodásokkal szembeni kihívásokról az EU-ban [2008/2085(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jan Andersson (A6-0370/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0513)

Felszólalások a szavazásról:

- Jacek Protasiewicz közli, hogy a PPE-DE képviselőcsoport visszavonja a 6., 8. és 10. módosításait.

°
° ° °

Felszólal: Emilio Menéndez del Valle az ülés lefolytatásáról.


6.3. Demokrácia, emberi jogok, valamint az EU és Vietnam közötti új partnerségi és együttműködési megállapodás (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0538/2008, B6-0539/2008, B6-0540/2008 és B6-0542/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0538/2008

(amely a B6-0538/2008, B6-0539/2008 és B6-0542/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Pasqualina Napoletano, Richard Howitt és Barbara Weiler, a(z) PSE képviselőcsoport nevében
Marco Cappato és Marco Pannella, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Ewa Tomaszewska és Inese Vaidere, a(z) UEN képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0514)

Felszólalások a szavazásról:

- Marco Cappato szóbeli módosító javaslatot tesz a J. preambulumbekezdéshez (elfogadják).


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Catherine Ashtonnak az Európai Bizottság tagjává történő kinevezésének jóváhagyása (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Az Európai Tanács ülése (2008. október 15-16.)(RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell és Zuzana Roithová

Harlem Désir-jelentés - A6-0373/2008:
Hubert Pirker és Ewa Tomaszewska

Roberta Angelilli-jelentés - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen és Marusya Ivanova Lyubcheva

Françoise Grossetête-jelentés - A6-0346/2008:
Milan Gaľa és Zuzana Roithová

Toine Manders-jelentés - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová és Gary Titley

Jan Andersson-jelentés - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska és Katrin Saks


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.35 órakor megszakított ülést 15.05 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Martine ROURE
alelnök

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


10. Helyesbítés elfogadott szöveghez (az eljárási szabályzat 204a. cikke)

Az illetékes bizottság a következő helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

Helyesbítés a vasúti, közúti és belvízi szállítási ágazatokra vonatkozó versenyszabályok alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (kodifikált szöveg) irányuló javaslatról szóló, 2007. szeptember 25-i európai parlamenti állásponthoz
P6_TA(2007)0397 - COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) - JURI

Az eljárási szabályzat 204a. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított negyvennyolc órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.


11. 2009. évi általános költségvetés tervezete: III. szakasz - 2009. évi általános költségvetés tervezete (I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. szakasz) (vita)

Jelentés az Európai Unió 2009. évi általános költségvetésének tervezetéről [C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)] és 1. sz. módosító indítvány az Európai Unió 2009. évi előzetes általános költségvetés-tervezetéhez [SEC(2008)2435] III. Szakasz – Bizottság - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jutta Haug (A6-0398/2008)

Jelentés az Európai Unió 2009. évi általános költségvetésének tervezetéről
I. szakasz - Európai Parlament
II. szakasz - Tanács
IV. szakasz - Bíróság
V. szakasz - Számvevőszék
VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
VII. szakasz - Régiók Bizottsága
VIII. szakasz - Európai ombudsman
IX. szakasz - Európai adatvédelmi biztos [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

Jutta Haug előterjeszti a jelentést.

Janusz Lewandowski előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dalia Grybauskaitė (a Bizottság tagja) és Jean-Pierre Jouyet (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Ana Maria Gomes (az AFET bizottság véleményének előadója), Maria Martens (a DEVE bizottság véleményének előadója), Helmuth Markov (az INTA bizottság véleményének előadója), Pervenche Berès (az ECON bizottság véleményének előadója), Karin Jöns (az EMPL bizottság véleményének előadója), Péter Olajos (az ENVI bizottság véleményének előadója), Gabriela Creţu (az IMCO bizottság véleményének előadója), Miloš Koterec (a REGI bizottság véleményének előadója), Kyösti Virrankoski (az AGRI bizottság véleményének előadója), Emanuel Jardim Fernandes (a PECH bizottság véleményének előadója), Helga Trüpel (a CULT bizottság véleményének előadója), Monica Frassoni (a JURI bizottság véleményének előadója), Bárbara Dührkop Dührkop (a LIBE bizottság véleményének előadója), Costas Botopoulos (az AFCO bizottság véleményének előadója), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (a FEMM bizottság véleményének előadója), Mairead McGuinness (a PETI bizottság véleményének előadója) és László Surján, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Mario MAURO
alelnök

Felszólal: Catherine Guy-Quint, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Anne E. Jensen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Wiesław Stefan Kuc, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Esko Seppänen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nils Lundgren, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Thijs Berman, Nathalie Griesbeck, Gérard Onesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Ashley Mote, Esther De Lange, Göran Färm, Seán Ó Neachtain, Margaritis Schinas, Brigitte Douay, Michael Gahler, Vicente Miguel Garcés Ramón és Vladimír Maňka.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Ville Itälä, Reimer Böge és Jan Olbrycht.

Felszólal: Jean-Pierre Jouyet, Jutta Haug és Janusz Lewandowski.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.10.23-i jegyzőkönyv 6.1. pont , 2008.10.23-i jegyzőkönyv 6.2. pont és 2008.10.23-i jegyzőkönyv 6.3. pont .


12. Az EK és Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás *** - Az EK és Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás (vita)

Ajánlás a Tanács és a Bizottság határozatára irányuló javaslatról, amelynek tárgya az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia és Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötése (8225/2008 - COM(2008)0182 - C6 0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Doris Pack (A6-0378/2008)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az EK és Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás

Doris Pack előterjeszti a jelentést.

Jean-Pierre Jouyet (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Olli Rehn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Anna Ibrisagic, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Libor Rouček, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jules Maaten, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gisela Kallenbach, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, független, Hubert Pirker, Hannes Swoboda, Jelko Kacin és Johannes Lebech.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Metin Kazak, Justas Vincas Paleckis és Gisela Kallenbach.

Felszólal: Jean-Pierre Jouyet, Olli Rehn és Doris Pack.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Doris Pack, az AFET bizottság nevében, az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről (B6-0541/2008)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.10.23-i jegyzőkönyv 8.2. pont és 2008.10.23-i jegyzőkönyv 8.6. pont .

(Az ülést 17.55 órakor a kérdések órájának kezdetéig felfüggesztik, és 18.05 órakor folytatják.)


ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

13. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0475/2008).

Első rész

40. kérdés (Armando França): A kábítószer elleni küzdelem stratégiája.

Siim Kallas (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre, illetve Armando França kiegészítő kérdésére.

41. kérdés (Péter Olajos): Baromfihús-készítmények behozatala Kínából.

Siim Kallas válaszol a kérdésre, illetve Péter Olajos, Jim Allister és Armando França kiegészítő kérdéseire.

42. kérdés (Ona Juknevičienė): Az Európai Szociális Alap alkalmazása a tagállamokban.

Siim Kallas válaszol a kérdésre, illetve Ona Juknevičienė, Zita Pleštinská és Gay Mitchell kiegészítő kérdéseire.

Második rész

43. kérdés (Dimitrios Papadimoulis): Közösségi hitelekből társfinanszírozott projektek és a Siemens „fekete dobozai”.

Siim Kallas válaszol a kérdésre, illetve Dimitrios Papadimoulis kiegészítő kérdésére.

A 44. kérdés tárgytalan, mivel a szerzője nincs jelen.

45. kérdés (Nirj Deva): Közigazgatási ügyek és a Lisszaboni Szerződés.

Siim Kallas válaszol a kérdésre, illetve Nirj Deva és Reinhard Rack kiegészítő kérdéseire.

46. kérdés (Ryszard Czarnecki): A hatalommal való visszaélés és az Európai Unió szervezeti egységeiben dolgozó tisztviselők korrupciója.

Siim Kallas válaszol a kérdésre, illetve Ryszard Czarnecki és Reinhard Rack kiegészítő kérdéseire.

47. kérdés (Eoin Ryan): Hatástanulmány a közös, összevont társaságiadó-alapról.
48. kérdés (Marian Harkin): Közös, összevont társaságiadó-alap.

László Kovács (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre, illetve Eoin Ryan és Marian Harkin kiegészítő kérdéseire.

49. kérdés (Georgios Papastamkos): Vámügyi együttműködés az EU és Kína között.

László Kovács válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papastamkos és Avril Doyle kiegészítő kérdéseire.

50. kérdés (Seán Ó Neachtain): Az európai regionális repülőtereken bevezetett biztonsági intézkedések finanszírozása.

Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre, illetve Seán Ó Neachtain, Manolis Mavrommatis, Paul Rübig és Jim Higgins kiegészítő kérdéseire.

51. kérdés (Stavros Arnaoutakis): A közlekedés minősége és az Európai Unió aprósziget-régiói.

Antonio Tajani válaszol a kérdésre, illetve Costas Botopoulos (a szerző helyettese) és Avril Doyle kiegészítő kérdéseire.

52. kérdés (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Európai jogalkotási intézkedések a tengeri közlekedés biztonságáért.

Antonio Tajani válaszol a kérdésre, illetve Manolis Mavrommatis (a szerző helyettese) és Colm Burke kiegészítő kérdéseire.

53. kérdés (Emmanouil Angelakas): A városi közlekedés minőségének javítása.

Antonio Tajani válaszol a kérdésre, illetve Emmanouil Angelakas, Mairead McGuinness és Paul Rübig kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 19.45 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

14. Megemlékezés a holodomorról, a nagy ukrajnai éhínségről (1932-1933) (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Megemlékezés a holodomorról, a nagy ukrajnai éhínségről (1932-1933)

Az elnök asszony bevezeti a vitát, üdvözölve Ukrajna nagykövetét, aki a látogatók galériáján foglalt helyet.

Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Charles Tannock, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Adrian Severin, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Grażyna Staniszewska, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Helmuth Markov, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Józef Pinior, Šarūnas Birutis, Milan Horáček, Wojciech Roszkowski, Georgios Toussas, Zbigniew Zaleski, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ari Vatanen, Jana Hybášková, Urszula Gacek és Colm Burke.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski és Mieczysław Edmund Janowski.

Felszólal: Antonio Tajani.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Rebecca Harms és Milan Horáček, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a szándékosan keltett ukrajnai éhínségről, a holodomorról (1932–1933) történő megemlékezésről (B6-0571/2008);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi és Šarūnas Birutis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a szándékosan keltett ukrajnai éhínségről, a holodomorról (1932–1933) történő megemlékezésről (B6-0572/2008);

- Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Mirosław Mariusz Piotrowski, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Roberts Zīle és Ryszard Czarnecki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a szándékosan keltett ukrajnai éhínségről, a holodomorról (1932–1933) történő megemlékezésről (B6-0573/2008);

- Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Colm Burke, Tunne Kelam, Urszula Gacek és Zita Pleštinská, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a szándékosan keltett ukrajnai éhínségről, a holodomorról (1932–1933) történő megemlékezésről (B6-0574/2008).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.10.23-i jegyzőkönyv 8.7. pont .


15. Repülőtéri díjak ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a repülőtéri díjakról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

Ulrich Stockmann előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Zsolt László Becsey, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Brian Simpson, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Arūnas Degutis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Roberts Zīle, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Georg Jarzembowski, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Emanuel Jardim Fernandes, Robert Evans és Bogusław Liberadzki.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Zuzana Roithová és Mieczysław Edmund Janowski.

Felszólal: Antonio Tajani és Ulrich Stockmann.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.10.23-i jegyzőkönyv 8.1. pont .


16. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 414.427/OJJE).


17. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.10 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Gérard Onesta

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat