Indiċi 
Minuti
PDF 207kWORD 119k
L-Erbgħa, 22 ta' Ottubru 2008 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Varjazzjonijiet għall-kundizzjonijiet ta' l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti mediċinali ***I - Falsifikazzjoni ta' mediċini (dibattitu)
 3.Ħarsien tal-konsumaturi rigward ċerti aspetti ta’ timeshare ***I (dibattitu)
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  
4.1.Approvazzjoni tan-nomina ta' Catherine Ashton bħala membru tal-Kummissjoni Ewropea (votazzjoni)
  
4.2.Laqgħa tal-Kunsill Ewropew (15-16 ta' Ottubru 2008) (votazzjoni)
  
4.3.Xogħol permezz ta' aġenzija ***II (votazzjoni)
  
4.4.Il-ħarsien tat-tfal li jużaw l-Internet u t-teknoloġiji l-oħra tal-komunikazzjoni ***I (votazzjoni)
  
4.5.Il-promozzjoni ta' vetturi għat-trasport tat-triq li huma effiċjenti fl-użu tal-enerġija ***I (votazzjoni)
  
4.6.Varjazzjonijiet għall-kundizzjonijiet ta' l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti mediċinali ***I (votazzjoni)
  
4.7.Ħarsien tal-konsumaturi rigward ċerti aspetti ta’ timeshare ***I (votazzjoni)
 5.Seduta formali - Rappreżentant Għoli tan-NU għall-Alleanza taċ-Ċivilizzazzjonijiet
 6.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  
6.1.Evalwazzjoni tal-ftehim PNR Awstralja - UE (votazzjoni)
  
6.2.Sfidi għall-ftehimiet kollettivi fl-UE (votazzjoni)
  
6.3.Demokrazija, drittijiet tal-bniedem u ftehim ġdid ta' sħubija u kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10.Corrigendum ta' test appruvat (Artikolu 204a tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Abbozz tal-Baġit ġenerali 2009 (taqsima III) - Abbozz tal-Baġit ġenerali 2009 - (taqsimiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (dibattitu)
 12.Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Bożnja Ħerżegovina *** - Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Bożnja Ħerżegovina (dibattitu)
 13.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 14.Kommemorazzjoni ta' Holodomor, il-karestija fl-Ukrajna (1932-1933) (dibattitu)
 15.Ħlasijiet ta' l-ajruport ***II (dibattitu)
 16.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 17.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Marek SIWIEC
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Varjazzjonijiet għall-kundizzjonijiet ta' l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti mediċinali ***I - Falsifikazzjoni ta' mediċini (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-direttiva 2001/82/KE u d-direttiva 2001/83/KE fir-rigward tal-varjazzjonijiet għat-termini ta' l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti mediċinali [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Falsifikazzjoni ta' mediċini

Françoise Grossetête ippreżentat ir-rapport tagħha.

Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Petya Stavreva (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Cristina Gutiérrez-Cortines f'isem il-Grupp PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt f'isem il-Grupp PSE, Alessandro Foglietta f'isem il-Grupp UEN, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Kathy Sinnott f'isem il-Grupp IND/DEM, Irena Belohorská Membru mhux affiljata, Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Marios Matsakis, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi u Amalia Sartori.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi u Emmanouil Angelakas.

Tkellmu: Günter Verheugen u Françoise Grossetête.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.6 tal- Minuti ta' 22.10.2008 .


3. Ħarsien tal-konsumaturi rigward ċerti aspetti ta’ timeshare ***I (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħarsien tal-konsumaturi rigward ċerti aspetti ta’ timeshare, prodotti ta’ btala fuq tul ta’ żmien, bejgħ mill-ġdid u skambju [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Toine Manders (A6-0195/2008)

Toine Manders ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Meglena Kuneva (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Emanuel Jardim Fernandes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Antonio López-Istúriz White (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Malcolm Harbour f'isem il-Grupp PPE-DE, u Joel Hasse Ferreira f'isem il-Grupp PSE.

PRESIDENT: Mechtild ROTHE
Viċi-President

Tkellmu: Heide Rühle f'isem il-Grupp Verts/ALE, Leopold Józef Rutowicz f'isem il-Grupp UEN, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Charlotte Cederschiöld, Arlene McCarthy, Marian Zlotea u Bernadette Vergnaud.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Philip Bradbourn u Zuzana Roithová.

Tkellmu: Meglena Kuneva u Toine Manders.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.7 tal- Minuti ta' 22.10.2008 .

(Is-seduta ġiet sospiża fl-10 .55)

(Mill-11.15 sal-11.30 il-Parlament iltaqa' għall-għoti tal-Premju Lux.)

(Is-seduta tkompliet fil-11 h 30)

PRESIDENT Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi-President


PRESIDENT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi-President

4. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

°
° ° °

Tkellmu: Gay Mitchell, li lmenta dwar l-organizzazzjoni tal-ħin għall-mistoqsijiet lill-Kunsill u Bernd Posselt, li qabel miegħu. (Il-President wieġed li l-osservazzjonijiet tagħhom se jiġu mgħoddija lill-Bureau).

°
° ° °


4.1. Approvazzjoni tan-nomina ta' Catherine Ashton bħala membru tal-Kummissjoni Ewropea (votazzjoni)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI B6-0575/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P6_TA(2008)0505)


4.2. Laqgħa tal-Kunsill Ewropew (15-16 ta' Ottubru 2008) (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008, B6-0552/2008, B6-0560/2008 u B6-0561/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0543/2008

(flok B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008 u B6-0552/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Hartmut Nassauer f'isem il-Grupp PPE-DE,
Hannes Swoboda u Pervenche Berès f'isem il-Grupp PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck u Margarita Starkevičiūtė f'isem il-Grupp ALDE,
Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN.

Adottata (P6_TA(2008)0506)

Tkellmu dwar il-votazzjoni:

- Pervenche Berès, chairperson tal-Kumitat ECON, qabel il-votazzjoni,

- Wolf Klinz ressaq emenda orali għall-paragrafu 6. L-emenda orali m'għaddietx għaliex aktar minn 40 Membru opponew li din tiġi kkunsidrata.

- Hartmut Nassauer dwar din l-emenda orali,

- Avril Doyle dwar il-votazzjoni għall-paragrafu 6,

- Margarita Starkevičiūtė ressqet emenda orali għall-paragrafu 9. L-emenda orali m'għaddietx għaliex aktar minn 40 Membru opponew li din tiġi kkunsidrata.

- Ona Juknevičienė ressqet emenda orali għall-paragrafu 29. L-emenda orali m'għaddietx għaliex aktar minn 40 Membru opponew li din tiġi kkunsidrata.

- Hartmut Nassauer dwar din l-emenda orali,

- Hélène Goudin dwar id-disponibilita tal-emendi qabel il-votazzjoni,

- Alexander Alvaro li ddeplora l-assenza tal-Kunsill waqt din il-votazzjoni.

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0560/2008 u B6-0561/2008 skadew.)

°
° ° °

David Martin ta merħba lil Catherine Ashton, membru ġdid tal-Kummisjoni..


4.3. Xogħol permezz ta' aġenzija ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill fir-rigward tal-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar xogħol permezz ta' aġenzija [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Harlem Désir (A6-0373/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Dikjarata approvata (P6_TA(2008)0507)


4.4. Il-ħarsien tat-tfal li jużaw l-Internet u t-teknoloġiji l-oħra tal-komunikazzjoni ***I (votazzjoni)

Rapport Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi programm Komunitarju pluriennali dwar il-ħarsien tat-tfal li jużaw l-Internet u t-teknoloġiji l-oħrajn tal-komunikazzjoni [COM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0508)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0508)


4.5. Il-promozzjoni ta' vetturi għat-trasport tat-triq li huma effiċjenti fl-użu tal-enerġija ***I (votazzjoni)


Rapport dwar il-promozzjoni ta' vetturi għat-trasport tat-triq li huma effiċjenti fl-użu tal-enerġija u li ma jniġġsux [COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0509)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0509)


4.6. Varjazzjonijiet għall-kundizzjonijiet ta' l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti mediċinali ***I (votazzjoni)


Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-direttiva 2001/82/KE u d-direttiva 2001/83/KE fir-rigward tal-varjazzjonijiet għat-termini ta' l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti mediċinali [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0510)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0510)


4.7. Ħarsien tal-konsumaturi rigward ċerti aspetti ta’ timeshare ***I (votazzjoni)


Rapport dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħarsien tal-konsumaturi rigward ċerti aspetti ta’ timeshare, prodotti ta’ btala fuq tul ta’ żmien, bejgħ mill-ġdid u skambju [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Toine Manders (A6-0195/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

Tkellem Toine Manders (rapporteur).

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0511)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0511)


PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

5. Seduta formali - Rappreżentant Għoli tan-NU għall-Alleanza taċ-Ċivilizzazzjonijiet

Mill- 12.00 sal- 12.30 saret seduta formali tal-Parlament fl-okkażjoni taż-żjara ta' Jorge Sampaio, Rappreżentant Għoli tan-NU għall-Alleanza taċ-Ċivilizzazzjonijiet.


PRESIDENT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi-President

6. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

6.1. Evalwazzjoni tal-ftehim PNR Awstralja - UE (votazzjoni)

Rapport Tinkludi l-proposta għar-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehima bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta' data mir-rekords tal-ismijiet tal-passiġġieri (PNR) derivata mill-Unjoni Ewropea minn trasportaturi bl-ajru lis-servizz doganali Awstraljan [2008/2187(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0512)

Tkellmu dwar il-votazzjoni:

- Sophia in 't Veld (rapporteur) ressqet emenda orali għall-paragrafu 1, punt G, (milqugħa) sabiex jitressaq għal votazzjoni t-test f'daqqa u mhux b'votazzjoni maqsuma.


6.2. Sfidi għall-ftehimiet kollettivi fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar l-isfidi għall-ftehimiet kollettivi fl-UE [2008/2085(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Jan Andersson (A6-0370/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0513)

Tkellmu dwar il-votazzjoni:

- Jacek Protasiewicz indika li l-Grupp PPE-DE kien irtira l-emendi 6, 8 u 10 tiegħu.

°
° ° °

Tkellem: Emilio Menéndez del Valle dwar l-iżvolġiment tas-seduta.


6.3. Demokrazija, drittijiet tal-bniedem u ftehim ġdid ta' sħubija u kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Vjetnam (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0538/2008, B6-0539/2008, B6-0540/2008 u B6-0542/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0538/2008

(flok B6-0538/2008, B6-0539/2008 u B6-0542/2008):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Pasqualina Napoletano, Richard Howitt u Barbara Weiler f'isem il-Grupp PSE
Marco Cappato u Marco Pannella f'isem il-Grupp ALDE
Ewa Tomaszewska u Inese Vaidere f'isem il-Grupp UEN

Adottata (P6_TA(2008)0514)

Tkellmu dwar il-votazzjoni:

- Marco Cappato ressaq emenda orali għall-Premessa I (milqugħa).


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skont l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Approvazzjoni tan-nomina ta' Catherine Ashton bħala membru tal-Kummissjoni Ewropea (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Laqgħa tal-Kunsill Ewropew (15-16 ta' Ottubru 2008)(RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell u Zuzana Roithová

Rapport Harlem Désir - A6-0373/2008:
Hubert Pirker u Ewa Tomaszewska

Rapport Roberta Angelilli - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen u Marusya Ivanova Lyubcheva

Rapport Françoise Grossetête - A6-0346/2008:
Milan Gaľa u Zuzana Roithová

Rapport Toine Manders - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová u Gary Titley

Rapport Jan Andersson - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska u Katrin Saks


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.35
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05 )

PRESIDENT: Martine ROURE
Viċi-President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


10. Corrigendum ta' test appruvat (Artikolu 204a tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-kumitat responsabbli kkoreġa l-iżbalji li ġejjin f'test appruvat mill-Parlament Ewropew:

Corrigendem għall-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Settembru 2007 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni għat-trasport bil-ferrovija, bit-triq u permezz ta' passaġġi tal-ilma interni (verżjoni kodifikata)
P6_TA(2007)0397 - COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) - JURI

Skont l-Artikolu 204a(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dan il-corrigendum jitqies appruvat sakemm fi żmien tmienja u erbgħin siegħa mit-tħabbir tiegħu, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwaru.


11. Abbozz tal-Baġit ġenerali 2009 (taqsima III) - Abbozz tal-Baġit ġenerali 2009 - (taqsimiet I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (dibattitu)

Rapport dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2009 [C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)] u l-ittra ta' emenda nru 1/2009 għall-abbozz preliminari tal-baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2009 [SEC(2008)2435] Taqsima III - Kummissjoni - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Jutta Haug (A6-0398/2008)

Rapport dwar l-abbozz tal-Baġit ġenerali ta' l-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2009
Taqsima 1, Parlament Ewropew
Taqsima II, Kunsill
Taqsima IV, Qorti tal-Ġustizzja
Taqsima V, Qorti ta' l-Awdituri
Taqsima VI, Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
Taqsima VII, Kumitat tar-Reġjuni
Taqsima VIII, Medjatur Ewropew
Taqsima IX, Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

Jutta Haug ippreżentat ir-rapport tagħha.

Janusz Lewandowski ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellmu: Dalia Grybauskaitė (Membru tal-Kummissjoni) u Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill).

Tkellmu: Ana Maria Gomes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Maria Martens (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Helmuth Markov (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Pervenche Berès (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Karin Jöns (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Péter Olajos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Gabriela Creţu (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Miloš Koterec (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Kyösti Virrankoski (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Emanuel Jardim Fernandes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Helga Trüpel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Monica Frassoni (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Bárbara Dührkop Dührkop (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Costas Botopoulos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Mairead McGuinness (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI) u László Surján f'isem il-Grupp PPE-DE.

PRESIDENT: Mario MAURO
Viċi-President

Tkellmu: Catherine Guy-Quint f'isem il-Grupp PSE, Anne E. Jensen f'isem il-Grupp ALDE, Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Wiesław Stefan Kuc f'isem il-Grupp UEN, Esko Seppänen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nils Lundgren f'isem il-Grupp IND/DEM, Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Thijs Berman, Nathalie Griesbeck, Gérard Onesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Ashley Mote, Esther De Lange, Göran Färm, Seán Ó Neachtain, Margaritis Schinas, Brigitte Douay, Michael Gahler, Vicente Miguel Garcés Ramón u Vladimír Maňka.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Ville Itälä, Reimer Böge u Jan Olbrycht.

Tkellmu: Jean-Pierre Jouyet, Jutta Haug u Janusz Lewandowski.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.1 tal- Minuti ta' 23.10.2008, punt 6.2 tal- Minuti ta' 23.10.2008 u punt 6.3 tal- Minuti ta' 23.10.2008 .


12. Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Bożnja Ħerżegovina *** - Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Bożnja Ħerżegovina (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Bożnja u Ħerzegovina, min-naħa l-oħra (8225/2008 - COM(2008)0182 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Doris Pack (A6-0378/2008)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn il-KE u l-Bożnja Ħerżegovina

Doris Pack ippreżentat ir-rapport tagħha.

Jean-Pierre Jouyet (President fil-kariga tal-Kunsill) għamel dikjarazzjoni.

PRESIDENT: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi-President

Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Anna Ibrisagic f'isem il-Grupp PPE-DE, Libor Rouček f'isem il-Grupp PSE, Jules Maaten f'isem il-Grupp ALDE, Gisela Kallenbach f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN, Erik Meijer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp IND/DEM, Philip Claeys Membru mhux affiljat, Hubert Pirker, Hannes Swoboda, Jelko Kacin u Johannes Lebech.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Metin Kazak, Justas Vincas Paleckis u Gisela Kallenbach.

Tkellmu: Jean-Pierre Jouyet, Olli Rehn u Doris Pack.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Doris Pack, f'isem il-Kumitat AFET, dwar il-konklużjoni tal-Ftehima ta’ Stabilizzazzjoni u ta’ Assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u l-Bożnja Ħerżegovina, min-naħa l-oħra (B6-0541/2008)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.2 tal- Minuti ta' 23.10.2008 u punt 8.6 tal- Minuti ta' 23.10.2008 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-mistoqsijiet: 17.55
Ħin li fih tkompliet is-seduta:
18.05 )

PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi-President


PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi-President

13. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B6-0475/2008).

L-ewwel parti

Mistoqsija 40 (Armando França):

Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Armando França.

Mistoqsija 41 (Péter Olajos): Importazzjoni ta' prodotti abbażi ta' laħam tat-tjur li jiġu miċ-Ċina.
Siim Kallas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Péter Olajos, Jim Allister u Armando França.

Mistoqsija 42 (Ona Juknevičienė):
Siim Kallas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Ona Juknevičienė, Zita Pleštinská u Gay Mitchell.

It-tieni parti

Mistoqsija 43 (Dimitrios Papadimoulis): Proġetti b'kofinanzjament ta' approprjazzjonijiet komunitarji u “fondi suwed” ta' Siemens.
Siim Kallas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Dimitrios Papadimoulis.

Il-mistoqsija 44 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 45 (Nirj Deva): Affarijiet amministrattivi u t-Trattat ta' Liżbona.
Siim Kallas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Nirj Deva u Reinhard Rack.

Mistoqsija 46 (Ryszard Czarnecki): Abbuż ta' poter u korruzzjoni fost funzjonarji li jaħdmu fi strutturi tal-Unjoni Ewropea.
Siim Kallas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Ryszard Czarnecki u Reinhard Rack.

Mistoqsija 47 (Eoin Ryan): Studju dwar l-impatt fuq il-Bażi Fiskali Korporattiva Komuni u Konsolidata (ACCIS).
Mistoqsija 48 (Marian Harkin): Bażi Fiskali Korporattiva Komuni u Konsolidatata.
László Kovács (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Eoin Ryan u Marian Harkin.


Mistoqsija 49 (Georgios Papastamkos): Koperazzjoni doganali bejn l-UE u ċ-Ċina.
László Kovács wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Georgios Papastamkos u Avril Doyle.

Mistoqsija 50 (Seán Ó Neachtain): Finanzjament ta' miżuri ta' sigurtà implimentati fl-ajruporti reġjunali Ewropej.
Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Seán Ó Neachtain, Manolis Mavrommatis, Paul Rübig u Jim Higgins.

Mistoqsija 51 (Stavros Arnaoutakis): Kwalità tat-trasporti u reġjuni mikro-insulari tal-Unjoni Ewropea.
Antonio Tajani wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Costas Botopoulos (sostitut ta' l-awtur) u Avril Doyle.

Mistoqsija 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Miżuri leġiżlattivi Ewropej għas-sigurtà tat-trasporti marittimi.
Antonio Tajani wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Manolis Mavrommatis (sostitut ta' l-awtur) u Colm Burke.

Mistoqsija 53 (Emmanouil Angelakas): Titjib tal-kwalità tat-trasport urban.
Antonio Tajani wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Emmanouil Angelakas, Mairead McGuinness u Paul Rübig.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet imħolli għall-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.45
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

PRESIDENT: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi-President

14. Kommemorazzjoni ta' Holodomor, il-karestija fl-Ukrajna (1932-1933) (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Kommemorazzjoni ta' Holodomor, il-karestija fl-Ukrajna (1932-1933)

Il-President introduċa d-diskussjoni billi sellem il-presenza tal-Ambaxxatur tal-Ukrajna fil-gallerija tal-viżitaturi.

Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel dikjarazzjoni.

Tkellmu: Charles Tannock f'isem il-Grupp PPE-DE, Adrian Severin f'isem il-Grupp PSE, Grażyna Staniszewska f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN, Helmuth Markov f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp IND/DEM, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Józef Pinior, Šarūnas Birutis, Milan Horáček, Wojciech Roszkowski, Georgios Toussas, Zbigniew Zaleski, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ari Vatanen, Jana Hybášková, Urszula Gacek u Colm Burke.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski u Mieczysław Edmund Janowski.

Tkellem Antonio Tajani.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Rebecca Harms u Milan Horáček f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-kommemorazzjoni tal-Holodomor, il-karestija artifiċjali tal-Ukrajna (1932-1933) (B6-0571/2008);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi u Šarūnas Birutis f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-kommemorazjoni ta' Holodomor, il-karestija artifiċjali pprovokata fl-Ukrajna (1932-1933)(B6-0572/2008);

- Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Mirosław Mariusz Piotrowski, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Roberts Zīle u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN, dwar il-kommemorazjoni ta' Holodomor, il-karestija artifiċjali pprovokata fl-Ukrajna (1932-1933) (B6-0573/2008);

- Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Colm Burke, Tunne Kelam, Urszula Gacek u Zita Pleštinská f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar il-kommemorazjoni ta' Holodomor, il-karestija artifiċjali pprovokata fl-Ukrajna(1932-1933) (B6-0574/2008).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal- Minuti ta' 23.10.2008 .


15. Ħlasijiet ta' l-ajruport ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ħlasijiet ta' l-ajruport [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

Ulrich Stockmann ippreżenta r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Tkellem Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Zsolt László Becsey f'isem il-Grupp PPE-DE, Brian Simpson f'isem il-Grupp PSE, Arūnas Degutis f'isem il-Grupp ALDE, Roberts Zīle f'isem il-Grupp UEN, Gerard Batten f'isem il-Grupp IND/DEM, Georg Jarzembowski, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Emanuel Jardim Fernandes, Robert Evans u Bogusław Liberadzki.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Zuzana Roithová u Mieczysław Edmund Janowski.

Tkellmu: Antonio Tajani u Ulrich Stockmann.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.1 tal- Minuti ta' 23.10.2008 .


16. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 414.427/OJJE).


17. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.10.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza