Index 
Proces-verbal
PDF 206kWORD 124k
Miercuri, 22 octombrie 2008 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Modificări ale condițiilor autorizațiilor de introducere pe piață pentru medicamente ***I - Contrafacerea medicamentelor (dezbatere)
 3.Protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de folosinţa bunurilor pe durată limitată ***I (dezbatere)
 4.Votare
  4.1.Aprobarea numirii lui Catherine Ashton în calitate de membru al Comisiei Europene (vot)
  4.2.Reuniunea Consiliului European (15-16 octombrie 2008) (vot)
  4.3.Munca prin agent de muncă temporară ***II (vot)
  4.4.Protecţia copiilor care utilizează internetul şi alte tehnologii de comunicare ***I (vot)
  4.5.Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante ***I (vot)
  4.6.Modificări ale condițiilor autorizațiilor de introducere pe piață pentru medicamente ***I (vot)
  4.7.Protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de folosinţa bunurilor pe durată limitată ***I (vot)
 5.Şedinţă solemnă - Reprezentarea ONU pentru Alianţa Civilizaţiilor
 6.Votare (continuare)
  6.1.Evaluarea Acordului PNR Australia - UE (vot)
  6.2.Provocări cu care se confruntă acordurile colective în UE (vot)
  6.3.Democraţie, drepturile omului şi noul acord de parteneriat şi de cooperare între Uniunea Europeană şi Vietnam (vot)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Rectificare la un text adoptat (articolul 204a din Regulamentul de procedură)
 11.Proiect de buget general 2008 (secţiunea III) - Proiect de buget general 2009 (secţiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (dezbatere)
 12.Acordul CE/Bosnia și Herţegovina de stabilizare şi asociere *** - Acordul CE/Bosnia și Herţegovina de stabilizare şi asociere (dezbatere)
 13.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)
 14.Comemorarea Holodomor, marea foamete în Ucraina (1932-1933) (dezbatere)
 15.Tarifele de aeroport ***II (dezbatere)
 16.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 17.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Marek SIWIEC
Vicepreşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Modificări ale condițiilor autorizațiilor de introducere pe piață pentru medicamente ***I - Contrafacerea medicamentelor (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/82/CE și a Directivei 2001/83/CE în ceea ce privește modificări ale condițiilor autorizațiilor de introducere pe piață pentru medicamente [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

Declaraţie a Comisiei: Contrafacerea medicamentelor

Françoise Grossetête şi-a prezentat raportul.

Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Petya Stavreva (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Cristina Gutiérrez-Cortines, în numele Grupului PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt, în numele Grupului PSE, Alessandro Foglietta, în numele Grupului UEN, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Kathy Sinnott, în numele Grupului IND/DEM, Irena Belohorská, neafiliată, Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Marios Matsakis, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi şi Amalia Sartori.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi şi Emmanouil Angelakas.

Au intervenit: Günter Verheugen şi Françoise Grossetête.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.6 al PV din 22.10.2008.


3. Protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de folosinţa bunurilor pe durată limitată ***I (dezbatere)

Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de produsele de vacanţă cu drept de utilizare pe durată limitată şi pe termen lung, precum şi de revânzare şi schimb [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Toine Manders (A6-0195/2008)

Toine Manders şi-a prezentat raportul.

A intervenit Meglena Kuneva (membră a Comisiei).

Au intervenit: Emanuel Jardim Fernandes (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Antonio López-Istúriz White (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Malcolm Harbour, în numele Grupului PPE-DE, şi Joel Hasse Ferreira, în numele Grupului PSE.

PREZIDEAZĂ: Mechtild ROTHE
Vicepreşedintă

Au intervenit: Heide Rühle, în numele Grupului Verts/ALE, Leopold Józef Rutowicz, în numele Grupului UEN, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Charlotte Cederschiöld, Arlene McCarthy, Marian Zlotea şi Bernadette Vergnaud.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Philip Bradbourn şi Zuzana Roithová.

Au intervenit: Meglena Kuneva şi Toine Manders.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.7 al PV din 22.10.2008.

      (Şedinţa s-a întrerupt la 10.55)

(De la 11. 15 la 11. 30, Parlamentul s-a reunit cu ocazia decernării premiului Lux.)

      (Şedinţa a fost reluată la 11.30)


PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

4. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

Au intervenit: Gay Mitchell, care s-a plâns despre organizarea timpului afectat întrebărilor adresate Consiliului, precum şi Bernd Posselt, care a susţinut plângerea respectivă (Preşedintele i-a răspuns că remarcile lor vor fi transmise Biroului).

°
° ° °


4.1. Aprobarea numirii lui Catherine Ashton în calitate de membru al Comisiei Europene (vot)

PROPUNERE DE DECIZIE B6-0575/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P6_TA(2008)0505)


4.2. Reuniunea Consiliului European (15-16 octombrie 2008) (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008, B6-0552/2008, B6-0560/2008 şi B6-0561/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0543/2008

care înlocuieşte B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008 şi B6-0552/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Hartmut Nassauer, în numele Grupului PPE-DE,
Hannes Swoboda şi Pervenche Berès, în numele Grupului PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck şi Margarita Starkevičiūtė, în numele Grupului ALDE,
Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN.

Adoptat (P6_TA(2008)0506)

Intervenţii privind votarea:

- Pervenche Berès, preşedintele Comisiei ECON, înainte de votare,

- Wolf Klinz a prezentat un amendament oral la punctul 6; deoarece mai mult de 40 de deputaţi s-au opus luării în considerare a amendamentului respectiv, acesta nu a fost reţinut,

- Hartmut Nassauer cu privire la amendamentul oral respectiv,

- Avril Doyle cu privire la supunerea la vot a punctului 6,

- Margarita Starkevičiūtė a prezentat un amendament oral la punctul 9; deoarece mai mult de 40 de deputaţi s-au opus luării în considerare a amendamentului respectiv, acesta nu a fost reţinut,

- Ona Juknevičienė a prezentat un amendament oral la punctul 29; deoarece mai mult de 40 de deputaţi s-au opus luării în considerare a amendamentului respectiv, acesta nu a fost reţinut,

- Hartmut Nassauer cu privire la amendamentul oral respectiv,

- Hélène Goudin cu privire la disponibilitatea amendamentelor înaintea votării,

- Alexander Alvaro pentru a deplora absenţa Consiliului de la votul respectiv.

(Propunerile de rezoluţii B6-0560/2008 şi B6-0561/2008 au devenit caduce.)

°
° ° °

David Martin a urat bun venit lui Catherine Ashton, noua membră a Comisiei.


4.3. Munca prin agent de muncă temporară ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului European și a Consiliului privind munca prin agent de muncă temporară [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Harlem Désir (A6-0373/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

Declarat aprobat (P6_TA(2008)0507)


4.4. Protecţia copiilor care utilizează internetul şi alte tehnologii de comunicare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui program comunitar multianual privind protecția copiilor care utilizează internetul și alte tehnologii de comunicare [COM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0508)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0508)


4.5. Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante ***I (vot)


Raport referitor la propunerea revizuită de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic [COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0509)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0509)


4.6. Modificări ale condițiilor autorizațiilor de introducere pe piață pentru medicamente ***I (vot)


Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/82/CE și a Directivei 2001/83/CE în ceea ce privește modificări ale condițiilor autorizațiilor de introducere pe piață pentru medicamente [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportoare: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0510)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0510)


4.7. Protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de folosinţa bunurilor pe durată limitată ***I (vot)


Raport privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte anumite aspecte legate de produsele de vacanţă cu drept de utilizare pe durată limitată şi pe termen lung, precum şi de revânzare şi schimb [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Toine Manders (A6-0195/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

A intervenit Toine Manders (raportor).

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0511)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0511)


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING

Preşedinte

5. Şedinţă solemnă - Reprezentarea ONU pentru Alianţa Civilizaţiilor

De la 12.00 la 12.30, Parlamentul s-a reunit în şedinţă solemnă cu ocazia vizitei lui Jorge Sampaio, Înaltul Reprezentant al ONU pentru Alianţa Civilizaţiilor.


PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

6. Votare (continuare)

6.1. Evaluarea Acordului PNR Australia - UE (vot)

Raport conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului referitoare la încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul de date din registrul cu numele pasagerilor (PNR) provenind din Uniunea Europeană de către transportatorii aerieni către Serviciul vamal australian [2008/2187(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0512)

Intervenţii privind votarea:

- Sophia in 't Veld (raportoare) a prezentat un amendament oral la punctul 1, litera G (reţinut), care a permis supunerea la vot a textului în ansamblu şi nu pe părţi.


6.2. Provocări cu care se confruntă acordurile colective în UE (vot)

Raport referitor la provocările cu care se confruntă acordurile colective în UE [2008/2085(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Jan Andersson (A6-0370/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0513)

Intervenţii privind votarea:

- Jacek Protasiewicz a menţionat faptul că Grupul PPE-DE şi-a retras amendamentele 6, 8 şi 10.

°
° ° °

A intervenit: Emilio Menéndez del Valle cu privire la desfăşurarea şedinţei.


6.3. Democraţie, drepturile omului şi noul acord de parteneriat şi de cooperare între Uniunea Europeană şi Vietnam (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0538/2008, B6-0539/2008, B6-0540/2008 şi B6-0542/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0538/2008

care înlocuieşte B6-0538/2008, B6-0539/2008 şi B6-0542/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Pasqualina Napoletano, Richard Howitt şi Barbara Weiler, în numele Grupului PSE
Marco Cappato şi Marco Pannella, în numele Grupului ALDE
Ewa Tomaszewska şi Inese Vaidere, în numele Grupului UEN

Adoptat (P6_TA(2008)0514)

Intervenţii privind votarea:

- Marco Cappato a prezentat un amendament oral la considerentul I (reţinut).


7. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Aprobarea numirii lui Catherine Ashton în calitate de membru al Comisiei Europene (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Reuniunea Consiliului European (15-16 octombrie 2008)(RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell şi Zuzana Roithová

Raport Harlem Désir - A6-0373/2008:
Hubert Pirker şi Ewa Tomaszewska

Raport Roberta Angelilli - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen şi Marusya Ivanova Lyubcheva

Raport Françoise Grossetête - A6-0346/2008:
Milan Gaľa şi Zuzana Roithová

Raport Toine Manders - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová şi Gary Titley

Raport Jan Andersson - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska şi Katrin Saks


8. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 13.35, a fost reluată la 15.05.)

PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


10. Rectificare la un text adoptat (articolul 204a din Regulamentul de procedură)

Comisia competentă a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare la poziţia Parlamentului European din 25 septembrie 2007 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind aplicarea regulilor de concurenţă transporturilor feroviare, rutiere şi pe căile navigabile interioare (versiune codificată)
P6_TA(2007)0397 - COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) - JURI

În conformitate cu articolul 204a alineatul (4) din Regulamentul de procedură, această rectificare se consideră aprobată, cu excepţia cazului în care, în următoarele douăzeci şi patru de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea sa la vot.


11. Proiect de buget general 2008 (secţiunea III) - Proiect de buget general 2009 (secţiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (dezbatere)

Raport privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009
2009 [C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)]
și
Scrisoarea rectificativă nr. 1/2009 (SEC(2008)2435) la proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009 [SEC(2008)2435]
Secțiunea III - Comisia - Comisia pentru bugete. Raportoare: Jutta Haug (A6-0398/2008)

Raport privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009
Secțiunea I, Parlamentul European
Secțiunea II, Consiliul
Secțiunea IV, Curtea de Justiție
Secțiunea V, Curtea de Conturi
Secțiunea VI, Comitetul Economic și Social European
Secțiunea VII, Comitetul Regiunilor
Secțiunea VIII, Ombudsmanul European
Secțiunea IX, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

Jutta Haug şi-a prezentat raportul.

Janusz Lewandowski şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Dalia Grybauskaitė (membră a Comisiei) şi Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului).

Au intervenit: Ana Maria Gomes (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Maria Martens (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Helmuth Markov (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Pervenche Berès (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON), Karin Jöns (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Péter Olajos (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Gabriela Creţu (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO), Miloš Koterec (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Kyösti Virrankoski (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Emanuel Jardim Fernandes (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Helga Trüpel (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Monica Frassoni (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Bárbara Dührkop Dührkop (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Costas Botopoulos (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Mairead McGuinness (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI) şi László Surján, în numele Grupului PPE-DE.

PREZIDEAZĂ: Mario MAURO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Catherine Guy-Quint, în numele Grupului PSE, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Wiesław Stefan Kuc, în numele Grupului UEN, Esko Seppänen, în numele Grupului GUE/NGL, Nils Lundgren, în numele Grupului IND/DEM, Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Thijs Berman, Nathalie Griesbeck, Gérard Onesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Ashley Mote, Esther De Lange, Göran Färm, Seán Ó Neachtain, Margaritis Schinas, Brigitte Douay, Michael Gahler, Vicente Miguel Garcés Ramón şi Vladimír Maňka.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ville Itälä, Reimer Böge şi Jan Olbrycht.

Au intervenit: Jean-Pierre Jouyet, Jutta Haug şi Janusz Lewandowski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.1 al PV din 23.10.2008, punctul 6.2 al PV din 23.10.2008 şi punctul 6.3 al PV din 23.10.2008.


12. Acordul CE/Bosnia și Herţegovina de stabilizare şi asociere *** - Acordul CE/Bosnia și Herţegovina de stabilizare şi asociere (dezbatere)

Raport referitoare la propunerea de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea Acordului de stabilizare și asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte (8225/2008 - COM(2008)0182 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Doris Pack (A6-0378/2008)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Acordul CE/Bosnia și Herţegovina de stabilizare şi asociere

Doris Pack şi-a prezentat raportul.

Jean-Pierre Jouyet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia.

PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Olli Rehn (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Anna Ibrisagic, în numele Grupului PPE-DE, Libor Rouček, în numele Grupului PSE, Jules Maaten, în numele Grupului ALDE, Gisela Kallenbach, în numele Grupului Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, Erik Meijer, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Philip Claeys, neafiliat, Hubert Pirker, Hannes Swoboda, Jelko Kacin şi Johannes Lebech.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Metin Kazak, Justas Vincas Paleckis şi Gisela Kallenbach.

Au intervenit: Jean-Pierre Jouyet, Olli Rehn şi Doris Pack.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Doris Pack, în numele Comisiei AFET, privind încheierea Acordului de stabilizare și asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte (B6-0541/2008)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.2 al PV din 23.10.2008 şi punctul 8.6 al PV din 23.10.2008.

(Şedinţa, suspendată la 17.55 în aşteptarea timpului afectat întrebărilor, a fost reluată la 18.05)


PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

13. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Comisiei (B6-0475/2008).

Prima parte

Întrebarea 40 (Armando França): Strategie de luptă împotriva drogurilor

Siim Kallas (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Armando França.

Întrebarea 41 (Péter Olajos): Importurile de produse pe bază de carne de pasăre provenită din China

Siim Kallas a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Péter Olajos, Jim Allister şi Armando França.

Întrebarea 42 (Ona Juknevičienė): Punerea în aplicare în statele membre a fondului social european

Siim Kallas a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Ona Juknevičienė, Zita Pleštinská şi Gay Mitchell.

A doua parte

Întrebarea 43 (Dimitrios Papadimoulis): Proiecte cofinanţate de Siemens prin credite comunitare şi „fonduri negre”

Siim Kallas a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Dimitrios Papadimoulis.

Întrebarea 44 este caducă, autorul său fiind absent.

Întrebarea 45 (Nirj Deva): Chestiuni administrative şi Tratatul de la Lisabona

Siim Kallas a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Nirj Deva şi Reinhard Rack.

Întrebarea 46 (Ryszard Czarnecki): Abuzul de putere şi corupţia în rândul funcţionarilor care lucrează în cadrul structurilor Uniunii Europene

Siim Kallas a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Ryszard Czarnecki şi Reinhard Rack.

Întrebarea 47 (Eoin Ryan): Studiu de impact privind baza de impozitare comună consolidată pentru impozitarea societăţilor (ACCIS)
Întrebarea 48 (Marian Harkin): Baza de impozitare comună consolidată pentru impozitarea societăţilor

László Kovács (membru al Comisiei) a răspuns întrebărilor, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Eoin Ryan şi Marian Harkin.


Întrebarea 49 (Georgios Papastamkos): Cooperarea în domeniul vamal între UE şi China

László Kovács a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Georgios Papastamkos şi Avril Doyle.

Întrebarea 50 (Seán Ó Neachtain): Finanţarea măsurilor de securitate instituite în aerorpoturile regionale europene

Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Seán Ó Neachtain, Manolis Mavrommatis, Paul Rübig şi Jim Higgins.

Întrebarea 51 (Stavros Arnaoutakis): Calitatea transporturilor şi regiunile micro-insulare ale Uniunii Europene

Antonio Tajani a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Costas Botopoulos (supleant al autorului) şi Avril Doyle.

Întrebarea 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Măsuri legislative europene pentru siguranţa transporturilor maritime

Antonio Tajani a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Manolis Mavrommatis (supleant al autorului) şi Colm Burke.

Întrebarea 53 (Emmanouil Angelakas): Ameliorarea calităţii transporturilor urbane

Antonio Tajani a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Emmanouil Angelakas, Mairead McGuinness şi Paul Rübig.

Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp vor primi răspunsuri scrise (a se vedea Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Comisiei s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 19.45, a fost reluată la 21.00.)

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

14. Comemorarea Holodomor, marea foamete în Ucraina (1932-1933) (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Comemorarea Holodomor, marea foamete în Ucraina (1932-1933)

Preşedinta a făcut declaraţii introductive, salutând prezenţa ambasadorului Ucrainei în tribuna vizitatorilor.

Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Charles Tannock, în numele Grupului PPE-DE, Adrian Severin, în numele Grupului PSE, Grażyna Staniszewska, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Adam Bielan, în numele Grupului UEN, Helmuth Markov, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Bruno Gollnisch, neafiliat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Józef Pinior, Šarūnas Birutis, Milan Horáček, Wojciech Roszkowski, Georgios Toussas, Zbigniew Zaleski, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ari Vatanen, Jana Hybášková, Urszula Gacek şi Colm Burke.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski şi Mieczysław Edmund Janowski.

A intervenit Antonio Tajani.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Rebecca Harms şi Milan Horáček, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la comemorarea foametei provocate artificial - Holodomor - din Ucraina (1932-1933) (B6-0571/2008);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi şi Šarūnas Birutis, în numele Grupului ALDE, cu privire la comemorarea Holodomor, foametea provocată articifial din Ucraina (1932-1933) (B6-0572/2008);

- Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Mirosław Mariusz Piotrowski, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Roberts Zīle şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, cu privire la comemorarea Holodomor, foametea provocată articifial din Ucraina (1932-1933) (B6-0573/2008);

- Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Colm Burke, Tunne Kelam, Urszula Gacek şi Zita Pleštinská, în numele Grupului PPE-DE, cu privire la comemorarea Holodomor, foametea provocată articifial din Ucraina (1932-1933) (B6-0574/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.7 al PV din 23.10.2008.


15. Tarifele de aeroport ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind tarifele de aeroport [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

Ulrich Stockmann a prezentat recomandarea pentru a doua lectură.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Zsolt László Becsey, în numele Grupului PPE-DE, Brian Simpson, în numele Grupului PSE, Arūnas Degutis, în numele Grupului ALDE, Roberts Zīle, în numele Grupului UEN, Gerard Batten, în numele Grupului IND/DEM, Georg Jarzembowski, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Emanuel Jardim Fernandes, Robert Evans şi Bogusław Liberadzki.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zuzana Roithová şi Mieczysław Edmund Janowski.

Au intervenit: Antonio Tajani şi Ulrich Stockmann.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 23.10.2008.


16. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 414.427/OJJE).


17. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.10.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Secretar general

vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate