Kazalo 
Zapisnik
PDF 196kWORD 114k
Sreda, 22. oktober 2008 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Spremembe pogojev dovoljenj za promet z zdravili ***I - Ponarejanje zdravil (razprava)
 3.Varstvo potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki časovnega zakupa ***I (razprava)
 4.Čas glasovanja
  
4.1.Potrditev imenovanja Catherine Ashton za članico Evropske komisije (glasovanje)
  
4.2.Zasedanje Evropskega Sveta (15. in 16. oktober 2008) (glasovanje)
  
4.3.Začasno delo ***II (glasovanje)
  
4.4.Zaščita otrok pri uporabi interneta in drugih komunikacijskih tehnologij ***I (glasovanje)
  
4.5.Spodbujanje uporabe čistih vozil za cestni prevoz ***I (glasovanje)
  
4.6.Spremembe pogojev dovoljenj za promet z zdravili ***I (glasovanje)
  
4.7.Varstvo potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki časovnega zakupa ***I (glasovanje)
 5.Slavnostna seja - Predstavništvo OZN za zavezništvo civilizacij
 6.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
6.1.Ocena Sporazuma PNR med EU in Avstralijo (glasovanje)
  
6.2.Izzivi kolektivnih pogodb v EU (glasovanje)
  
6.3.Demokracija, človekove pravice in nov sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Popravek sprejetega besedila (člen 204a Poslovnika)
 11.Predlog splošnega proračuna 2009 (Oddelek III) - Predlog splošnega proračuna 2009 (Oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (razprava)
 12.Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES/Bosna in Hercegovina *** - Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES/Bosna in Hercegovina (razprava)
 13.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 14.Spomin na Holodomor, Veliko lakoto v Ukrajini (1932-1933) (razprava)
 15.Letališke pristojbine ***II (razprava)
 16.Dnevni red naslednje seje
 17.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Marek SIWIEC
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Spremembe pogojev dovoljenj za promet z zdravili ***I - Ponarejanje zdravil (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/82/ES in Direktive 2001/83/ES v zvezi s spremembami pogojev dovoljenj za promet z zdravili [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

Izjava Komisije: Ponarejanje zdravil

Françoise Grossetête je predstavila poročilo.

Günter Verheugen (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Petya Stavreva (pripravljalka mnenja odbora AGRI), Cristina Gutiérrez-Cortines v imenu skupine PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt v imenu skupine PSE, Alessandro Foglietta v imenu skupine UEN, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Kathy Sinnott v imenu skupine IND/DEM, Irena Belohorská samostojna poslanka, Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Marios Matsakis, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi in Amalia Sartori.

Po postopku "catch the eye" so govorili Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi in Emmanouil Angelakas.

Govorila sta Günter Verheugen in Françoise Grossetête.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.6 zapisnika z dne 22.10.2008.


3. Varstvo potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki časovnega zakupa ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Toine Manders (A6-0195/2008)

Toine Manders je predstavil poročilo.

Govorila je Meglena Kuneva (članica Komisije).

Govorili so Emanuel Jardim Fernandes (pripravljalec mnenja odbora TRAN), Antonio López-Istúriz White (pripravljalec mnenja odbora JURI), Malcolm Harbour v imenu skupine PPE-DE, in Joel Hasse Ferreira v imenu skupine PSE.

PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE
podpredsednica

Govorili so Heide Rühle v imenu skupine Verts/ALE, Leopold Józef Rutowicz v imenu skupine UEN, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Charlotte Cederschiöld, Arlene McCarthy, Marian Zlotea in Bernadette Vergnaud.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Philip Bradbourn in Zuzana Roithová.

Govorila sta Meglena Kuneva in Toine Manders.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.7 zapisnika z dne 22.10.2008.

(Seja je bila prekinjena ob 10.55.)

(Od 11.15 do 11.30 se je Parlament sestal ob podelitvi nagrade Lux.)

(Seja se je nadaljevala ob 11.30.)


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govorila sta Gay Mitchell, ki se je pritožil nad organizacijo časa za vprašanja Svetu, in Bernd Posselt, ki je podprl njegov govor (predsednik je odgovoril, da bodo njune pripombe posredovane predsedstvu).

°
° ° °


4.1. Potrditev imenovanja Catherine Ashton za članico Evropske komisije (glasovanje)

PREDLOG SKLEPA B6-0575/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P6_TA(2008)0505)


4.2. Zasedanje Evropskega Sveta (15. in 16. oktober 2008) (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008, B6-0552/2008, B6-0560/2008 in B6-0561/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0543/2008

(ki nadomešča B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008 in B6-0552/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Hartmut Nassauer v imenu skupine PPE-DE,
Hannes Swoboda in Pervenche Berès v imenu skupine PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck in Margarita Starkevičiūtė v imenu skupine ALDE,
Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan in Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN.

Sprejeto (P6_TA(2008)0506)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Pervenche Berès, predsednica odbora ECON, pred glasovanjem,

- Wolf Klinz je podal ustni predlog spremembe k členu 6, ki ni bil upoštevan, saj je več kot 40 poslancev nasprotovalo njegovemu obravnavanju,

- Hartmut Nassauer o tem ustnem predlogu spremembe,

- Avril Doyle o glasovanju o odstavku 6,

- Margarita Starkevičiūtė je podala ustni predlog spremembe k odstavku 9, ki ni bil upoštevan, saj je več kot 40 poslancev nasprotovalo njegovemu obravnavanju,

- Ona Juknevičienė je podala ustni predlog spremembe k odstavku 29, ki ni bil upoštevan, saj je več kot 40 poslancev nasprotovalo njegovemu obravnavanju,

- Hartmut Nassauer o tem ustnem predlogu spremembe,

- Hélène Goudin o razpoložljivosti predlogov sprememb pred glasovanjem,

- Alexander Alvaro, ki je obžaloval, da Svet ni bil navzoč pri tem glasovanju.

(Predlogi resolucij B6-0560/2008 in B6-0561/2008 so brezpredmetni.)

°
° ° °

David Martin je izrekel dobrodošlico novi članici Komisije Catherine Ashton.


4.3. Začasno delo ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Harlem Désir (A6-0373/2008)

(potrebna kvalificirana večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNO STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P6_TA(2008)0507)


4.4. Zaščita otrok pri uporabi interneta in drugih komunikacijskih tehnologij ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju večletnega programa Skupnosti za zaščito otrok, ki uporabljajo internet in druge komunikacijske tehnologije [COM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0508)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0508)


4.5. Spodbujanje uporabe čistih vozil za cestni prevoz ***I (glasovanje)


Poročilo: Spremenjeni predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz [COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0509)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0509)


4.6. Spremembe pogojev dovoljenj za promet z zdravili ***I (glasovanje)


Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/82/ES in Direktive 2001/83/ES v zvezi s spremembami pogojev dovoljenj za promet z zdravili [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0510)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0510)


4.7. Varstvo potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki časovnega zakupa ***I (glasovanje)


Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Toine Manders (A6-0195/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

Govoril je Toine Manders (poročevalec).

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0511)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0511)


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING

predsednik

5. Slavnostna seja - Predstavništvo OZN za zavezništvo civilizacij

Parlament se je od 12.00 do 12.30 sestal na slavnostni seji zaradi obiska visokega predstavnika OZN za zavezništvo civilizacij Jorgeja Sampaia.


PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

6. Čas glasovanja (nadaljevanje)

6.1. Ocena Sporazuma PNR med EU in Avstralijo (glasovanje)

Poročilo: Sklenitev Sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo o obdelavi in posredovanju podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) Evropske unije s strani letalskih prevoznikov avstralski carinski službi [2008/2187(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0512)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Sophia in 't Veld (poročevalka) je podala ustni predlog spremembe k odstavku 1, točka (g) (upoštevan), ki omogoča glasovanje o besedilu po sklopih in ne po delih.


6.2. Izzivi kolektivnih pogodb v EU (glasovanje)

Poročilo: Izzivi kolektivnih pogodb v EU [2008/2085(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Jan Andersson (A6-0370/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0513)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Jacek Protasiewicz je povedal, da je skupina PPE-DE umaknila svoje predloge sprememb 6, 8 in 10.

°
° ° °

Govoril je Emilio Menéndez del Valle o vodenju zasedanja.


6.3. Demokracija, človekove pravice in nov sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (glasovanje)

Predlogi resolucij B6-0538/2008, B6-0539/2008, B6-0540/2008 in B6-0542/2008

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE RC-B6-0538/2008

(ki nadomešča B6-0538/2008, B6-0539/2008 in B6-0542/2008):

predložen s strani naslednjih poslancev:

Pasqualina Napoletano, Richard Howitt in Barbara Weiler v imenu skupine PSE
Marco Cappato in Marco Pannella v imenu skupine ALDE
Ewa Tomaszewska in Inese Vaidere v imenu skupine UEN

Sprejeto (P6_TA(2008)0514)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

- Marco Cappato je podal ustni predlog spremembe k uvodni izjavi I (upoštevan).


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Potrditev imenovanja Catherine Ashton za članico Evropske komisije (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Zasedanje Evropskega Sveta (15. in 16. oktober 2008)(RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell in Zuzana Roithová

Poročilo: Harlem Désir - A6-0373/2008:
Hubert Pirker in Ewa Tomaszewska

Poročilo: Roberta Angelilli - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen in Marusya Ivanova Lyubcheva

Poročilo: Françoise Grossetête - A6-0346/2008:
Milan Gaľa in Zuzana Roithová

Poročilo: Toine Manders - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová in Gary Titley

Poročilo: Jan Andersson - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska in Katrin Saks


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.35,
se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Martine ROURE
podpredsednica

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Popravek sprejetega besedila (člen 204a Poslovnika)

Pristojni odbor je podal popravek besedila, ki ga je sprejel Evropski parlament.

Popravek stališča Evropskega parlamenta, sprejetega na prvi obravnavi dne 25. septembra 2007 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi konkurenčnih pravil za železniški in cestni promet ter promet po celinskih plovnih poteh (kodificirana različica)
P6_TA(2007)0397 - COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) - JURI

V skladu s členom 204a(4) Poslovnika se popravek šteje za sprejetega, razen če politična skupina ali najmanj 40 poslancev v 48 urah o njem ne zahteva glasovanja.


11. Predlog splošnega proračuna 2009 (Oddelek III) - Predlog splošnega proračuna 2009 (Oddelki I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (razprava)

Poročilo: Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009, Oddelek III – Komisija (C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD))
in
pisni predlog spremembe št. 1/2009 (SEK(2008)2435) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009 - Odbor za proračun. Poročevalka: Jutta Haug (A6-0398/2008)

Poročilo: Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2009
Oddelek I - Evropski parlament
Oddelek II - Svet
Oddelek IV - Sodišče Evropskih skupnosti
Oddelek V - Računsko sodišče
Oddelek VI - Evropski ekonomsko-socialni odbor
Oddelek VII - Odbor regij
Oddelek VIII - Evropski varuh človekovih pravic
Oddelek IX - Evropski nadzornik za varstvo podatkov [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

Jutta Haug je predstavila poročilo.

Janusz Lewandowski je predstavil poročilo.

Govorila sta Dalia Grybauskaitė (članica Komisije) in Jean-Pierre Jouyet (predsedujoči Svetu).

Govorili so Ana Maria Gomes (pripravljalka mnenja odbora AFET), Maria Martens (pripravljalka mnenja odbora DEVE), Helmuth Markov (pripravljalec mnenja odbora INTA), Pervenche Berès (pripravljalka mnenja odbora ECON), Karin Jöns (pripravljalka mnenja odbora EMPL), Péter Olajos (pripravljalec mnenja odbora ENVI), Gabriela Creţu (pripravljalka mnenja odbora IMCO), Miloš Koterec (pripravljalec mnenja odbora REGI), Kyösti Virrankoski (pripravljalec mnenja odbora AGRI), Emanuel Jardim Fernandes (pripravljalec mnenja odbora PECH), Helga Trüpel (pripravljalka mnenja odbora CULT), Monica Frassoni (pripravljalka mnenja odbora JURI), Bárbara Dührkop Dührkop (pripravljalka mnenja odbora LIBE), Costas Botopoulos (pripravljalec mnenja odbora AFCO), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (pripravljalka mnenja odbora FEMM), Mairead McGuinness (pripravljalka mnenja odbora PETI) in László Surján v imenu skupine PPE-DE.

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

Govorili so Catherine Guy-Quint v imenu skupine PSE, Anne E. Jensen v imenu skupine ALDE, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Wiesław Stefan Kuc v imenu skupine UEN, Esko Seppänen v imenu skupine GUE/NGL, Nils Lundgren v imenu skupine IND/DEM, Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Thijs Berman, Nathalie Griesbeck, Gérard Onesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Ashley Mote, Esther De Lange, Göran Färm, Seán Ó Neachtain, Margaritis Schinas, Brigitte Douay, Michael Gahler, Vicente Miguel Garcés Ramón in Vladimír Maňka.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ville Itälä, Reimer Böge in Jan Olbrycht.

Govorili so Jean-Pierre Jouyet, Jutta Haug in Janusz Lewandowski.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika z dne 23.10.2008, točka 6.2 zapisnika z dne 23.10.2008 in točka 6.3 zapisnika z dne 23.10.2008.


12. Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES/Bosna in Hercegovina *** - Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES/Bosna in Hercegovina (razprava)

Priporočilo: Predlog Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani (8225/2008 - COM(2008)0182 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Doris Pack (A6-0378/2008)

Izjavi Sveta in Komisije: Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum ES/Bosna in Hercegovina

Doris Pack je predstavila poročilo.

Jean-Pierre Jouyet (predsedujoči Svetu) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Olli Rehn (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Anna Ibrisagic v imenu skupine PPE-DE, Libor Rouček v imenu skupine PSE, Jules Maaten v imenu skupine ALDE, Gisela Kallenbach v imenu skupine Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Philip Claeys samostojni poslanec, Hubert Pirker, Hannes Swoboda, Jelko Kacin in Johannes Lebech.

Po postopku "catch the eye" so govorili Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Metin Kazak, Justas Vincas Paleckis in Gisela Kallenbach.

Govorili so Jean-Pierre Jouyet, Olli Rehn in Doris Pack.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Doris Pack v imenu odbora AFET o sklenitvi stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Bosno in Hercegovino na drugi strani (B6-0541/2008)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.2 zapisnika z dne 23.10.2008 in točka 8.6 zapisnika z dne 23.10.2008.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 17.55 v pričakovanju začetka časa za vprašanja, se je nadaljevala ob 18.05.)


PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

13. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0475/2008).

Prvi del

Vprašanje 40 (Armando França): Strategija za boj proti drogam

Siim Kallas (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Armando França.

Vprašanje 41 (Péter Olajos): Uvoz proizvodov iz perutninskega mesa iz Kitajske

Siim Kallas je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Péter Olajos, Jim Allister in Armando França.

Vprašanje 42 (Ona Juknevičienė): Izvajanje Evropskega socialnega sklada v državah članicah

Siim Kallas je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Ona Juknevičienė, Zita Pleštinská in Gay Mitchell.

Drugi del

Vprašanje 43 (Dimitrios Papadimoulis): Projekti, sofinancirani iz kreditov Skupnosti, in črni fondi v Siemensu

Siim Kallas je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ga je postavil Dimitrios Papadimoulis.

Vprašanje 44 se šteje za brezpredmetno zaradi odsotnosti vlagatelja vprašanja.

Vprašanje 45 (Nirj Deva): Upravne zadeve in lizbonska pogodba

Siim Kallas je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Nirj Deva in Reinhard Rack.

Vprašanje 46 (Ryszard Czarnecki): Zlorabe položaja in korupcija pri uradnikih Evropske unije

Siim Kallas je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Ryszard Czarnecki in Reinhard Rack.

Vprašanje 47 (Eoin Ryan): Ocena učinka skupne konsolidirane davčne osnove za pravne osebe
Vprašanje 48 (Marian Harkin): Skupna konsolidirana davčna osnova za pravne osebe

László Kovács (član Komisije) je odgovoril na vprašanji kot tudi na dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Eoin Ryan in Marian Harkin.


Vprašanje 49 (Georgios Papastamkos): Carinsko sodelovanje med EU in Kitajsko

László Kovács je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Georgios Papastamkos in Avril Doyle.

Vprašanje 50 (Seán Ó Neachtain): Financiranje varnostnih ukrepov na evropskih regionalnih letališčih

Antonio Tajani (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Seán Ó Neachtain, Manolis Mavrommatis, Paul Rübig in Jim Higgins.

Vprašanje 51 (Stavros Arnaoutakis): Kakovost prevoza in majhne otoške regije v Evropski uniji

Antonio Tajani je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Costas Botopoulos (namesto vlagatelja) in Avril Doyle.

Vprašanje 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Evropski zakonodajni ukrepi za varnost v pomorskem prometu

Antonio Tajani je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Manolis Mavrommatis (namesto vlagatelja) in Colm Burke.

Vprašanje 53 (Emmanouil Angelakas): Izboljšanje mestnega prometa

Antonio Tajani je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Emmanouil Angelakas, Mairead McGuinness in Paul Rübig.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.45,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

14. Spomin na Holodomor, Veliko lakoto v Ukrajini (1932-1933) (razprava)

Izjava Komisije: Spomin na Holodomor, Veliko lakoto v Ukrajini (1932-1933)

Predsednica je ob začetku razprave pozdravila prisotnost ukrajinskega veleposlanika na balkonu za obiskovalce.

Antonio Tajani (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Charles Tannock v imenu skupine PPE-DE, Adrian Severin v imenu skupine PSE, Grażyna Staniszewska v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Adam Bielan v imenu skupine UEN, Helmuth Markov v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine IND/DEM, Bruno Gollnisch samostojni poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Józef Pinior, Šarūnas Birutis, Milan Horáček, Wojciech Roszkowski, Georgios Toussas, Zbigniew Zaleski, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ari Vatanen, Jana Hybášková, Urszula Gacek in Colm Burke.

Po postopku "catch the eye" so govorili Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski in Mieczysław Edmund Janowski.

Govoril je Antonio Tajani.

Vloženi predlogi resolucije, s katero se v skladu s členom 103(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Rebecca Harms in Milan Horáček v imenu skupine Verts/ALE o počastitvi holodomora, umetno ustvarjene lakote v Ukrajini v letih 1932 in 1933 (B6-0571/2008);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi in Šarūnas Birutis v imenu skupine ALDE o počastitvi holodomora, umetno ustvarjene lakote v Ukrajini (1932-1933) (B6-0572/2008);

- Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Mirosław Mariusz Piotrowski, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Roberts Zīle in Ryszard Czarnecki v imenu skupine UEN o počastitvi holodomora, umetno ustvarjene lakote v Ukrajini (1932-1933) (B6-0573/2008);

- Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Colm Burke, Tunne Kelam, Urszula Gacek in Zita Pleštinská v imenu skupine PPE-DE o počastitvi holodomora, umetno ustvarjene lakote v Ukrajini (1932-1933) (B6-0574/2008).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 23.10.2008.


15. Letališke pristojbine ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o letaliških pristojbinah [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

Ulrich Stockmann je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Zsolt László Becsey v imenu skupine PPE-DE, Brian Simpson v imenu skupine PSE, Arūnas Degutis v imenu skupine ALDE, Roberts Zīle v imenu skupine UEN, Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, Georg Jarzembowski, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Emanuel Jardim Fernandes, Robert Evans in Bogusław Liberadzki.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Zuzana Roithová in Mieczysław Edmund Janowski.

Govorila sta Antonio Tajani in Ulrich Stockmann.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika z dne 23.10.2008.


16. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 414.427/OJJE).


17. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.10.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov