Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0013(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0375/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0375/2008

Συζήτηση :

PV 22/10/2008 - 15
CRE 22/10/2008 - 15

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0517

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

8.1. Αερολιμενικά τέλη ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αερολιμενικά τέλη [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0517)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου