Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2656(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0549/2008

Συζήτηση :

PV 23/10/2008 - 13.1
CRE 23/10/2008 - 13.1

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 14.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0525

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

13.1. Βενεζουέλα
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0549/2008, B6-0553/2008 και B6-0555/2008

Οι José Ribeiro e Castro, Ewa Tomaszewska και Renate Weber παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zdzisław Zbigniew Podkański, Γεώργιος Τούσσας, Kathy Sinnott και Gerard Batten.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου