Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2658(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0554/2008

Συζήτηση :

PV 23/10/2008 - 13.3
CRE 23/10/2008 - 13.3

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 14.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0527

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

13.3. Βιρμανία/Μυανμάρ
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0554/2008, B6-0557/2008, B6-0558/2008, B6-0564/2008, B6-0566/2008 και B6-0567/2008

Οι Zdzisław Zbigniew Podkański, Μάριος Ματσάκης, Józef Pinior, Raül Romeva i Rueda, Colm Burke και Esko Seppänen παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Paulo Casaca.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Peter Skinner, Zbigniew Zaleski, Gerard Batten, Justas Vincas Paleckis και Μάριος Ματσάκης.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου