Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα (πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε)
 4.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2007) (συζήτηση)
 5.Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2009 (ψηφοφορία)
  
6.2.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (Τμήμα ΙΙΙ) (ψηφοφορία)
  
6.3.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (ψηφοφορία)
 7.Υποδοχή
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
8.1.Αερολιμενικά τέλη ***II (ψηφοφορία)
  
8.2.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης *** (ψηφοφορία)
  
8.3.Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα (ψηφοφορία)
  
8.4.Ισοτιμία των λογιστικών προτύπων (ψηφοφορία)
  
8.5.Ασφάλεια των αερομεταφορών και σαρωτές σώματος (ψηφοφορία)
  
8.6.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (ψηφοφορία)
  
8.7.Εορτασμός της μνήμης του Ουκρανικού Λιμού "Holodomor" (1932-1933) (ψηφοφορία)
  
8.8.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2007) (ψηφοφορία)
 9.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
13.1.Βενεζουέλα
  
13.2.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: μάχες στις ανατολικές συνοριακές περιοχές
  
13.3.Βιρμανία/Μυανμάρ
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  
14.1.Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  
14.2.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: μάχες στις ανατολικές συνοριακές περιοχές (ψηφοφορία)
  
14.3.Βιρμανία/Μυανμάρ (ψηφοφορία)
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (201 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (140 kb) Κατάσταση παρόντων (22 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (1369 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1432 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (224 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (242 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (448 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου