Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 23 oktober 2008 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Zeepiraterij (ingediende ontwerpresolutie)
 4.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman (2007) (debat)
 5.Mededelingen van de Voorzitter
 6.Stemmingen
  
6.1.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - Begroting 2009 (stemming)
  
6.2.Ontwerp van algemene begroting 2009 (Afdeling III) (stemming)
  
6.3.Ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009 (afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (stemming)
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen (voortzetting)
  
8.1.Luchthavengelden ***II (stemming)
  
8.2.Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Bosnië en Herzegovina *** (stemming)
  
8.3.Zeepiraterij (stemming)
  
8.4.Gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen (stemming)
  
8.5.Beveiliging van de luchtvaart en body scanners (stemming)
  
8.6.Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Bosnië en Herzegovina (stemming)
  
8.7.Herdenking van de Holomodor, de Grote Hongersnood in Oekraïne (1932-1933) (stemming)
  
8.8.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman (2007) (stemming)
 9.Samenstelling interparlementaire delegaties
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
13.1.Venezuela
  
13.2.Democratische Republiek Congo: botsingen in de oostelijke grensregio's
  
13.3.Birma
 14.Stemmingen
  
14.1.Venezuela (stemming)
  
14.2.Democratische Republiek Congo: botsingen in de oostelijke grensregio's (stemming)
  
14.3.Birma (stemming)
 15.Samenstelling commissies en delegaties
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 18.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (183 kb) Presentielijst (56 kb)       
 
Notulen (138 kb) Presentielijst (22 kb) Stemmingsuitslagen (1080 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1416 kb) 
 
Notulen (217 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (217 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (436 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid