Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 17. november 2008 - Strasbourg

4. Parlamentets sammensætning

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Romano Maria La Russa var blevet udnævnt til et hverv, der i henhold til artikel 7, stk. 3, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet var uforeneligt med mandatet i Europa-Parlamentet, og at Antonio Mussa var blevet udpeget som medlem af Europa-Parlamentet i hans sted.

Parlamentet tog dette til efterretning med virkning fra den 04.11.2008.

De kompetente maltesiske myndigheder havde meddelt, at Glenn Bedingfield var blevet udpeget som medlem af Europa-Parlamenetet i stedet for Joseph Muscat med virkning fra den 29.10.2008.

De kompetente slovenske myndigheder havde meddelt, at Aurelio Juri var blevet udpeget som medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Borut Pahor med virkning fra den 07.11.2008.

Formanden ønskede Borut Pahor tillykke med hans valg til hvervet som premierminister i Republikken Slovenien.

Glenn Bedingfield, Aurelio Juri og Antonio Mussa deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik