Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

4. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν, πρώτον, την εκλογή του Romano Maria La Russa σε αξίωμα ασυμβίβαστο με την εντολή του βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3 της Πράξεως περί εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία και, δεύτερον, τον ορισμό του Antonio Mussa ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Romano Maria La Russa.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση με ισχύ από 4.11.2008.

Οι αρμόδιες μαλτέζικες αρχές ανακοίνωσαν τον ορισμό του Glenn Bedingfield ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Joseph Muscat, με ισχύ από 29.10.2008.

Οι αρμόδιες σλοβενικές αρχές ανακοίνωσαν τον ορισμό του Aurelio Juri ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Borut Pahor, με ισχύ από 7.11.2008.

Ο Πρόεδρος συγχαίρει τον Borut Pahor για την εκλογή του στο αξίωμα του Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, έως ότου δεν έχει ελεγχθεί η εντολή των βουλευτών ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, οι βουλευτές Glenn Bedingfield, Aurelio Juri και Antonio Mussa καταλαμβάνουν την έδρα τους στο Κοινοβούλιο και συμμετέχουν στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχουν προηγουμένως υπογράψει έγγραφη δήλωση ότι δεν κατέχουν οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου