Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 17 november 2008 - Straatsburg

4. Samenstelling Parlement

De bevoegde Italiaanse autoriteiten hebben allereerst kennis gegeven van de verkiezing van Romano Maria La Russa in een functie die niet verenigbaar is met die van lid van het Parlement, overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, en vervolgens van de benoeming van Antonio Mussa tot lid van het Parlement, in de plaats van Romano Maria La Russa.

Het Parlement neemt hiervan kennis met ingang van 4.11.2008.

De bevoegde Maltese autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Glenn Bedingfield tot lid van het Parlement, in de plaats van Joseph Muscat, met ingang van 29.10.2008.

De bevoegde Sloveense autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Aurelio Juri tot lid van het Parlement, in de plaats van Borut Pahor, met ingang van 7.11.2008.

De Voorzitter feliciteert Borut Pahor met zijn verkiezing tot minister-president van de Republiek Slovenië.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Glenn Bedingfield, Aurelio Juri en Antonio Mussa, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid