Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 17 listopada 2008 r. - Strasburg

4. Skład Parlamentu

Właściwe organy Włoch poinformowały, po pierwsze, o wyborze Romana Marii La Russy na stanowisko niepołączalne ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 7 ust. 3 aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich oraz, po drugie, o powołaniu Antonia Mussy na posła do Parlamentu Europejskiego w miejsce Romana Marii La Russy.

Parlament przyjął te komunikaty do wiadomości, ze skutkiem od dnia 4.11.2008 r.

Właściwe organy Malty poinformowały o powołaniu Glenna Bedingfielda na posła do Parlamentu Europejskiego w miejsce Josepha Muscata, ze skutkiem od dnia 29.10.2008 r.

Właściwe organy Słowenii poinformowały o powołaniu Aurelia Juriego na posła do Parlamentu Europejskiego w miejsce Boruta Pahora, ze skutkiem od dnia 7.11.2008 r.

Przewodniczący złożył Borutowi Pahorowi gratulacje z okazji wyboru na urząd premiera Republiki Słowenii.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Glenn Bedingfield, Aurelio Juri i Antonio Mussa biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawili uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdzili, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego .

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności