Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 17. novembra 2008 - Štrasburg

4. Zloženie Parlamentu

Príslušné talianske orgány oznámili, že Romano Maria La Russa bol zvolený do funkcie, ktorá je podľa článku 7 ods. 3 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu nezlučiteľná s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, a menovanie Antonia Mussu za poslanca Európskeho parlamentu namiesto Romana Maria La Russu.

Parlament to vzal túto skutočnosť na vedomie s účinnosťou od 4. novembra 2008.

Príslušné maltské orgány oznámili menovanie Glenn Bedingfieldovej za poslankyňu Európskeho parlamentu namiesto Josepha Muscata s účinnosťou od 29. októbra 2008.

Príslušné slovinské orgány oznámili menovanie Aurelia Juriho za poslanca Európskeho parlamentu namiesto Boruta Pahora s účinnosťou od 7. novembra 2008.

Predseda zablahoželal Borutovi Pahorovi k jeho menovaniu za predsedu vlády Slovinskej republiky.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Antonio Mussa, Glenn Bedingfieldová a Aurelio Juri miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia