Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 17 november 2008 - Strasbourg

4. Parlamentets sammansättning

Behöriga italienska myndigheter hade meddelat för det första att Romano Maria La Russa hade valts till ett uppdrag som i enlighet med artikel7.3 i akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet och för det andra att Antonio Mussa utsetts till ledamot av Europaparlamentet istället för Romano Maria La Russa.

Parlamentet noterade detta med verkan från och med den 4.11.2008.

Behöriga maltesiska myndigheter hade meddelat att Glenn Bedingfield utsetts till ledamot av Europaparlamentet istället för Joseph Muscat, med verkan från och med den 29.10.2008.

Behöriga slovenska myndigheter hade meddelat att Aurelio Juri hade utsetts till ledamot av Europaparlamentet istället för Borut Pahor, med verkan från och med den 7.11.2008.

Talmannen gratulerade Borut Pahor till att han valts till Republiken Sloveniens premiärminister.

I enlighet med artikel3.2 i arbetsordningen får Antonio Mussa, Glenn Bedingfield och Aurelio Juri, så länge deras mandat inte har prövats eller det inte har fattats beslut i en tvist för dem, delta i parlamentets och dess organs sammanträden med oinskränkta rättigheter, förutsatt att de i förväg avgivit en förklaring om att de inte innehar ett uppdrag eller ämbete som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy