Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 17. listopadu 2008 - Štrasburk

11. Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)

Poslanci předložili tyto dokumenty:

1) otázky k ústnímu zodpovězení (článek 108 jednacího řádu):

- (O-0085/2008), kterou pokládá Miroslav Ouzký za výbor ENVI Komisi: Přezkoumání doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech (B6-0479/2008),

- (O-0104/2008), kterou pokládá Neil Parish za výbor AGRI Komisi: Situace ve včelařství (B6-0480/2008),

- (O-0110/2008/rév.1), kterou pokládají Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN, Tobias Pflüger a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Stefano Zappalà za skupinu PPE-DE Radě: Mezinárodní smlouva o zákazu kazetové munice musí vstoupit v platnost do konce roku 2008 (B6-0481/2008),

- (O-0111/2008), kterou pokládá Pierre Pribetich za výbor ITRE Radě: Evropská politika pro oblast vesmíru: jak přiblížit vesmír Zemi (B6-0482/2008),

- (O-0112/2008), kterou pokládá Pierre Pribetich za výbor ITRE Komisi: Evropská politika pro oblast vesmíru: jak přiblížit vesmír Zemi (B6-0483/2008),

- (O-0113/2008), kterou pokládají Edit Herczog za skupinu PSE, a Nicole Fontaine za skupinu PPE-DE Radě: Opatření zaměřená na zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky v rámci iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu (B6-0485/2008) .

2) písemné prohlášení k zapsání do rejstříku (článek 116 jednacího řádu):

- Eva-Britt Svensson o kampani „Řekni NE násilí na ženách“ (0094/2008),

- Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi a Jules Maaten o zdravotní gramotnosti (0095/2008),

- Dariusz Rosati a Elmar Brok o potřebě posílit podporu EU pro plynovod Nabucco (0096/2008),

- Daniel Strož a Jaromír Kohlíček o omezení vojenské přítomnosti USA v Evropě (0097/2008),

- Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck a Ana Maria Gomes o jaderném odzbrojení (0098/2008,

- Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer a Christel Schaldemose o přepravě koní na porážku v EU (0099/2008),

- Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula a Mikel Irujo Amezaga o zavedení Evropského dne sportu (0100/2008).

Právní upozornění - Ochrana soukromí