Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 17 listopada 2008 r. - Strasburg

11. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

- (O-0085/2008) zadał Miroslav Ouzký, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Przegląd zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria dotyczące inspekcji w zakresie ochrony środowiska w państwach członkowskich (B6-0479/2008),

- (O-0104/2008) zadał Neil Parish, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Sytuacja w sektorze pszczelarstwa (B6-0480/2008),

- (O-0110/2008/rév.1) zadali: Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE, Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck i Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, Tobias Pflüger i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Stefano Zappalà w imieniu grupy PPE-DE, do Rady: Konwencja dotycząca amunicji kasetowej winna wejść w życie przed końcem 2008 r. (B6-0481/2008),

- (O-0111/2008) zadał Pierre Pribetich, w imieniu komisji ITRE, do Rady: Europejska polityka przestrzeni kosmicznej: w jaki sposób przybliżyć przestrzeń kosmiczną do Ziemi (B6-0482/2008),

- (O-0112/2008) zadał Pierre Pribetich, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Europejska polityka przestrzeni kosmicznej: w jaki sposób przybliżyć przestrzeń kosmiczną do Ziemi (B6-0483/2008),

- (O-0113/2008) zadały: Edit Herczog w imieniu grupy PSE, i Nicole Fontaine w imieniu grupy PPE-DE, do Rady: w sprawie działań mających na celu poprawę sytuacji MŚP w Europie - Karta Małych Przedsiębiorstw (B6-0485/2008).

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- Eva-Britt Svensson w sprawie kampanii „Powiedz NIE przemocy wobec kobiet” (0094/2008),

- Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi i Jules Maaten w sprawie świadomości zdrowotnej (0095/2008),

- Dariusz Rosati i Elmar Brok w sprawie konieczności wzmocnienia wsparcia UE dla gazociągu Nabucco (0096/2008),

- Daniel Strož i Jaromír Kohlíček w sprawie ograniczenia obecności wojskowej USA w Europie (0097/2008),

- Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck i Ana Maria Gomes w sprawie rozbrojenia jądrowego (0098/2008,

- Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer i Christel Schaldemose w sprawie transportu koni przeznaczonych do uboju w Unii Europejskiej (0099/2008),

- Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula i Mikel Irujo Amezaga w sprawie ustanowienia europejskiego dnia sportu (0100/2008).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności