Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

13. Αναφορές

Οι κατωτέρω αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 191, παράγραφος 5, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 20.10.2008

Markus Tilli (αριθ.1420/2008)· Gunar Ehrhardt (αριθ.1421/2008)· Chris Goodall (αριθ.1422/2008)· Iosif Kindriş (αριθ.1423/2008)· Laura Turi (αριθ.1424/2008)· Kimmo Koskinen (αριθ.1425/2008)· Sabine Schulte (αριθ.1426/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1427/2008)· Daniela Caprino (Federazione Verdi Cosenza) (αριθ.1428/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1429/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1430/2008)· David Low (αριθ.1431/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1432/2008)· Cristina Calandre Hoenigsfeld (αριθ.1433/2008)· Konrad Göggel (αριθ.1434/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1435/2008)· Günter Schmidt (αριθ.1436/2008)· S. Claridge (αριθ.1437/2008)· Angelos Psifis (αριθ.1438/2008)· Sergiu Mocanu (αριθ.1439/2008)· Magdalena Witek (αριθ.1440/2008)· Dumitru Rusanescu (Federatia Romana de Automobilism Sportiv) (αριθ.1441/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1442/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1443/2008)· Dawn Hourigan (αριθ.1444/2008)· Giovanni Ippolito (Lavoratori Napolipark) (αριθ.1445/2008)· Regina Naronowicz Kupczik (αριθ.1446/2008)· Eugen Rominger (Bürgerinitiative Eichhalde e.V.) (3 υπογραφές) (αριθ.1447/2008)· Ursula Czelusta (αριθ.1448/2008)· Isaac Domínguez Santos (αριθ.1449/2008).

Στις 21.10.2008

Giorgio Bortini (αριθ.1450/2008)· David Pegg (York Branch of the palestine Solidarity Campaign) (αριθ.1451/2008)· Anne-Charlotte Bailly (Génération précaire) (αριθ.1452/2008)· Edvard Zerjal (αριθ.1453/2008)· Wieslaw Helon (αριθ.1454/2008)· Silvia Poitinger (αριθ.1455/2008)· Maria Luisa Rivera Alvarez (Associación Vecinos Val do Rebolo, Arnado León) (αριθ.1456/2008)· Nicole De Leo (αριθ.1457/2008)· Joachim Bönsch (αριθ.1458/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1459/2008)· Carles Barcons (αριθ.1460/2008)· Michael Feyerabend (αριθ.1461/2008)· John Fitzpatrick (Dublintaxies) (αριθ.1462/2008)· Eamonn McFadden (αριθ.1463/2008)· José Pereira Rodrigues (αριθ.1464/2008)· Neary Dymphna (αριθ.1465/2008)· Wojciech Nawrocik (Polish National Steering Committee) (441 υπογραφές) (αριθ.1466/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1467/2008)· Gianfranco Gentile (αριθ.1468/2008)· Vincze Dezsoné (Milánovics Danica) (αριθ.1469/2008)· Romuald Lesniczak (αριθ.1470/2008)· Adalberto Andreani (Studio legale Andreani) (αριθ.1471/2008)· Alexandros Triandafilis (αριθ.1472/2008).

Στις 30.10.2008

Vasile Lupaşcu (αριθ.1473/2008)· Nico Ntumba (αριθ.1474/2008)· Raymond Stanley Gifford (αριθ.1475/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1476/2008)· Thomas Doorhy (αριθ.1477/2008)· Dimitrios Examiliotis (αριθ.1478/2008)· Alessandro Cernecca (αριθ.1479/2008)· E.J. Ramsbottom (αριθ.1480/2008)· Marie-Thérèse Fauré (αριθ.1481/2008)· Angel Mutafov (αριθ.1482/2008)· Werner Thiel (αριθ.1483/2008)· Catherine Le Comte (αριθ.1484/2008)· Alan Hazelhurst (αριθ.1485/2008)· Paweł J. Kurzynski (αριθ.1486/2008)· Harald Ullmann (PETA Deutschland e.V.) (2 υπογραφές) (αριθ.1487/2008)· Jean Verneuil (Cercle Tibet Vérité 09/31) (23 υπογραφές) (αριθ.1488/2008)· Maria Letizia Albertin (2 υπογραφές) (αριθ.1489/2008)· Tatiana Markova (αριθ.1490/2008)· Nuria Naveira (2 υπογραφές) (αριθ.1491/2008)· Konstantinos Aivaliotis (2 υπογραφές) (αριθ.1492/2008)· Konstantinos Aivaliotis (2 υπογραφές) (αριθ.1493/2008)· Dimiter Dimitrov (αριθ.1494/2008)· Tatiana Stein (αριθ.1495/2008)· Valentina Zampieri (Condomini Palazzo Via G . Marconi 74) (αριθ.1496/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1497/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1498/2008)· Jos Aalders (Kinderombudsman) (αριθ.1499/2008)· Traugott G. Graser (αριθ.1500/2008)· Dionysia Avgerinopoulou (αριθ.1501/2008)· Savuthana Ker (αριθ.1502/2008)· Richard Woodward (αριθ.1503/2008)· Éva Klebelsberg (Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány) (αριθ.1504/2008)· Dinu Mirel Bârsan (αριθ.1505/2008)· Zbigniew Rolinksi (Praca Zdrowie Ekologia (PZE)) (αριθ.1506/2008)· Artúr Balogh (Roma Munkaadók és Munkavállalók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége) (αριθ.1507/2008)· Spiros Zafeiris (Grafeio Gen Tourismou) (αριθ.1508/2008)· Andrea Maori (17 υπογραφές) (αριθ.1509/2008)· Stoyan Petrov (αριθ.1510/2008)· Paolo Mastorgio (Gruppo Consiliare "Giovani per Arsago" ) (αριθ.1511/2008)· Riccardo Passaglia (αριθ.1512/2008)· Alfonso Frassanito (Associazione per la tutela dei diritti umani e civili dei minori e della famiglia "IoSòCarmela") (αριθ.1513/2008)· Boris Galonske (αριθ.1514/2008)· Michael Wildgruber (αριθ.1515/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1516/2008)· (απόρρητο όνομα) (2 υπογραφές) (αριθ.1517/2008).

Στις 10.11.2008

Irina Mateeva (Bulgarian Society for the Protection of birds) (αριθ.1518/2008)· Matías Cuadrado González (αριθ.1519/2008)· Kerstin Noeske (2 υπογραφές) (αριθ.1520/2008)· Justinus Linskens (αριθ.1521/2008)· Patricia Moyersoen (Fédération Française de Vol à Voile) (αριθ.1522/2008)· Neculai Gavriloaia (αριθ.1523/2008)· Otto Pardey (αριθ.1524/2008)· Henryka Solak (αριθ.1525/2008)· Leonhard Müller (αριθ.1526/2008)· Martine Bonnet (αριθ.1527/2008)· José Gutiérrez-Solana Plazaola (Union Nacional de Asociaciones de Caza) (αριθ.1528/2008)· Ángel Jésus Costero Nieto (αριθ.1529/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1530/2008)· Frank Berner (2 υπογραφές) (αριθ.1531/2008)· Nikolay Tsvetanov Nikolov (The Initiative Committee of the residential quarters of Gabrovo) (9 υπογραφές) (αριθ.1532/2008)· Pamela Tatiana Banquart (αριθ.1533/2008)· Borislav Sandov (13 626 υπογραφές) (αριθ.1534/2008)· Sarah Schulze (αριθ.1535/2008)· Friedrich Radermacher (αριθ.1536/2008)· Davide Lamanna (αριθ.1537/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1538/2008)· Jimmy Magro (αριθ.1539/2008)· Angela Figge (αριθ.1540/2008)· Maurizio Infante (αριθ.1541/2008)· Emilio Naranjo Trenado (Federacion de Asociaciones de Celiacos de Andalucia) (αριθ.1542/2008)· Serban Nicoleta Nedea (Grup de pers cu handicap) (αριθ.1543/2008)· Mavis Nye (MCC Kent Group Surrey and Sussex) (912 υπογραφές) (αριθ.1544/2008)· Mauricio Fortuna (αριθ.1545/2008)· Angelika Bonsch (αριθ.1546/2008)· Rubens Riotorto Bellomo (αριθ.1547/2008)· Helmut Driesel (αριθ.1548/2008)· George Hill (αριθ.1549/2008)· Constanze Kikels (αριθ.1550/2008)· Cinzia Solera (αριθ.1551/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1552/2008)· Yves Nyombayire Muhire (αριθ.1553/2008)· Frits Breure (Europese Beweging Nederland Afdeling Overijssel) (αριθ.1554/2008)· Ute Lehmann (αριθ.1555/2008)· Johannes Koll (αριθ.1556/2008).

Στις 11.11.2008

Herbert Beyreiss (αριθ.1558/2008)· Pamela Wiegand (αριθ.1559/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1560/2008)· Elisa Montresor (αριθ.1561/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1562/2008)· Gheorghe Predescu (αριθ.1563/2008)· Daniel Bostaca (Associazione Roma-nia) (αριθ.1564/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1565/2008)· Kay Macquarrie (Rechtaufklo.de) (αριθ.1566/2008)· Tobias Burnus (αριθ.1567/2008)· Martin Nolle (αριθ.1568/2008)· Jorge Luis Villanueva Zurita (αριθ.1569/2008)· Peter Lehmann (αριθ.1570/2008)· Gheorghe Larie (αριθ.1571/2008)· Dragnev Kancho (αριθ.1572/2008)· Marta Marce (αριθ.1573/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1574/2008)· Franz Stegbuchner (αριθ.1575/2008)· Bernd Ludwig Hamme (Greenbacks ACS) (αριθ.1576/2008)· Marek Bruekner (Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt am Main) (αριθ.1577/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1578/2008)· Brian Edmonds (αριθ.1579/2008)· (απόρρητο όνομα) (αριθ.1580/2008)· Ingrid Wenzel (αριθ.1581/2008)· Rathna Mom (Kambodschanisches Komitee für Frieden und Demokratie) (αριθ.1582/2008)· Nicoleta Vacaresteanu (αριθ.1583/2008)· Francisco Javier Villaescusa Cano (αριθ.1584/2008)· Josiane Nouvel (αριθ.1585/2008)· Brian Doyle (αριθ.1586/2008)· Nevena Asenova (3 υπογραφές) (αριθ.1587/2008).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου