Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2156(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0420/2008

Ingivna texter :

A6-0420/2008

Debatter :

PV 17/11/2008 - 21
CRE 17/11/2008 - 21

Omröstningar :

PV 18/11/2008 - 7.16
CRE 18/11/2008 - 7.16
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0543

Protokoll
Måndagen den 17 november 2008 - Strasbourg

21. Ekonomiska och monetära unionens första 10 år och framtida utmaningar (debatt)
CRE

Betänkande om EMU@10: Ekonomiska och monetära unionens första 10 år och framtida utmaningar [2008/2156(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. medföredragande: Pervenche Berès och Werner Langen (A6-0420/2008)

Pervenche Berès och Werner Langen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Joaquín Almunia (ledamot av kommissionen) och Jean-Claude Juncker (eurogruppens ordförande).

Talare: Jean-Pierre Audy (föredragande av yttrande från utskottet INTA).

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

Talare: Karsten Friedrich Hoppenstedt för PPE-DE-gruppen, Elisa Ferreira för PSE-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Eoin Ryan för UEN-gruppen, Pierre Jonckheer för Verts/ALE-gruppen, Sahra Wagenknecht för GUE/NGL-gruppen, Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, Roger Helmer, grupplös, Ján Hudacký, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Dariusz Maciej Grabowski, Kyriacos Triantaphyllides, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Othmar Karas, Olle Schmidt, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jens Holm, Zsolt László Becsey, Vladimír Maňka, Danutė Budreikaitė, Ryszard Czarnecki, Margaritis Schinas, Manuel António dos Santos, Jim Higgins, Dariusz Rosati, Paolo Bartolozzi och Sirpa Pietikäinen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zita Pleštinská, Silvia-Adriana Ţicău, Vittorio Prodi, Gay Mitchell, Gerard Batten, Dragoş Florin David, Christopher Beazley och Kurt Joachim Lauk.

Talare: Joaquín Almunia, Jean-Claude Juncker, Pervenche Berès och Werner Langen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.16 i protokollet av den 18.11.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy