Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2012(INL)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0389/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0389/2008

Keskustelut :

PV 17/11/2008 - 22
CRE 17/11/2008 - 22

Äänestykset :

PV 18/11/2008 - 7.17
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0544

Pöytäkirja
Maanantai 17. marraskuuta 2008 - Strasbourg

22. Suositukset miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta (keskustelu)
CRE

Mietintö: Suositukset komissiolle miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta [2008/2012(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Edit Bauer (A6-0389/2008)

Edit Bauer esitteli laatimansa mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Marek SIWIEC

Vladimír Špidla (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Donata Gottardi (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anna Záborská PPE-DE-ryhmän puolesta, Lissy Gröner PSE-ryhmän puolesta, Siiri Oviir ALDE-ryhmän puolesta, Hiltrud Breyer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Urszula Krupa IND/DEM-ryhmän puolesta, Gabriele Stauner, Teresa Riera Madurell, Marco Cappato, Eva-Britt Svensson, Godfrey Bloom, Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Věra Flasarová, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ria Oomen-Ruijten, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Iratxe García Pérez ja Rumiana Jeleva.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Zuzana Roithová, Bogusław Liberadzki, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski, Andrzej Jan Szejna ja Astrid Lulling.

Puheenvuorot: Vladimír Špidla ja Edit Bauer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 18.11.2008, kohta 7.17.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö