Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0051(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0417/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0417/2008

Συζήτηση :

PV 17/11/2008 - 23
CRE 17/11/2008 - 23

Ψηφοφορία :

PV 18/11/2008 - 7.14
CRE 18/11/2008 - 7.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0541

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

23. Καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά το καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης [COM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

Η Astrid Lulling παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο László Kovács (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Manuel António dos Santos (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Bill Newton Dunn (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Zsolt László Becsey, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Elisa Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Trevor Colman, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Μαργαρίτης Σχοινάς, Κατερίνα Μπατζελή, Colm Burke, Peter Skinner και Gabriela Creţu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνουν οι László Kovács και Astrid Lulling.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.11.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου