Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 17 ноември 2008 г. - Страсбург

26. Индекс за развитие на пазарите на дребно (кратко представяне)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно Индекса за развитие на пазарите на дребно [2008/2057(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Anna Hedh (A6-0392/2008)

Anna Hedh представи доклада.

Изказа се Danuta Hübner (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 7.13 от протокола от 18.11.2008.

Правна информация - Политика за поверителност