Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 17. novembra 2008 - Štrasburg

26. Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov (stručná prezentácia)
Doslovný zápis

Správa: Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov [2008/2057(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa Anna Hedh (A6-0392/2008)

Anna Hedh uviedla správu.

V rozprave vystúpila Danuta Hübner (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.13 zápisnice zo dňa 18.11.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia