Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 17 november 2008 - Strasbourg

26. Resultattavlan för konsumentmarknaderna (kortfattad redogörelse)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om resultattavlan för konsumentmarknaderna [2008/2057(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Anna Hedh (A6-0392/2008)

Anna Hedh redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Danuta Hübner (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.13 i protokollet av den 18.11.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy