Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 17 ноември 2008 г. - Страсбург

27. Устойчиво развито производство на електроенергия на базата на изкопаеми горива (кратко представяне)
CRE

Доклад относно подпомагането на ранни демонстрационни дейности за устойчиво развито производство на електроенергия на база изкопаеми горива [2008/2140(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christian Ehler (A6-0418/2008)

Christian Ehler представи доклада.

Изказа се Danuta Hübner (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 7.18 от протокола от 18.11.2008.

Правна информация - Политика за поверителност