Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 17. november 2008 - Strasbourg

27. Bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer (kortfattet forelæggelse)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning: Støtte til hurtig demonstration af bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer [2008/2140(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christian Ehler (A6-0418/2008)

Christian Ehler forelagde sin betænkning.

Danuta Hübner (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.18 i protokollen af 18.11.2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik