Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

27. Υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα (σύντομη παρουσίαση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα [2008/2140(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Christian Ehler (A6-0418/2008)

Ο Christian Ehler παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Danuta Hübner (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.11.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου