Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 17 november 2008 - Straatsburg

27. Steun voor demonstratie in een vroeg stadium van duurzame elektriciteitsproductie met behulp van fossiele brandstoffen (korte presentatie)
Volledige verslagen

Verslag over de steun voor demonstratie in een vroeg stadium van duurzame elektriciteitsproductie met behulp van fossiele brandstoffen [2008/2140(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A6-0418/2008)

Christian Ehler leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Danuta Hübner (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.18 van de notulen van 18.11.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid