Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 17 november 2008 - Strasbourg

27. Stödet till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen (kortfattad redogörelse)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om stödet till tidig demonstration av hållbar energiutvinning från fossila bränslen [2008/2140(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Christian Ehler (A6-0418/2008)

Christian Ehler redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Danuta Hübner (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.18 i protokollet av den 18.11.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy