Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 17 ноември 2008 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Приветствие с добре дошли
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Състав на Парламента
 5.Проверка на пълномощията
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение
 8.Поправки (член 204а от Правилника за дейността)
 9.Искане за неотложна процедура
 10.Внесени документи
 11.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 12.Отпаднали писмени декларации
 13.Петиции
 14.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента
 15.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 16.Трансфер на бюджетни кредити
 17.Ред на работа
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Приветствие с добре дошли
 20.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост (продължение)
 21.ИПС@10: първите десет години на Икономическия и паричен съюз и бъдещите предизвикателства (разискване)
 22.Еднакво заплащане за мъже и жени (разискване)
 23.Общ режим на облагане с акцизи * (разискване)
 24.Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: пречки за неговото реформиране (разискване)
 25.Подобряване на образованието и осведомеността на потребителите в областта на кредитите и финансите (кратко представяне)
 26.Индекс за развитие на пазарите на дребно (кратко представяне)
 27.Устойчиво развито производство на електроенергия на базата на изкопаеми горива (кратко представяне)
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (239 kb) Присъствен списък (57 kb) 
 
Протокол (195 kb) Присъствен списък (22 kb) 
 
Протокол (254 kb) Присъствен списък (70 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност