Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Mandag den 17. november 2008 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Velkomstord
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Valgs prøvelse
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure
 8.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 204a)
 9.Anmodning om uopsættelig forhandling
 10.Modtagne dokumenter
 11.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 12.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 13.Andragender
 14.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 15.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 16.Bevillingsoverførsler
 17.Arbejdsplan
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Velkomstord
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager (fortsat)
 21.ØMU@10: Resultater og udfordringer efter 10 år med Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
 22.Ligelønsprincippet (forhandling)
 23.Ordning om punktafgift * (forhandling)
 24.EU's Solidaritetsfond: hindringer for en reform (forhandling)
 25.Forbrugernes viden og bevidsthed om lån og finansiering (kortfattet forelæggelse)
 26.Scoreboard for forbrugermarkederne (kortfattet forelæggelse)
 27.Bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer (kortfattet forelæggelse)
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (207 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb) 
 
Protokol (186 kb) Tilstedeværelsesliste (22 kb) 
 
Protokol (235 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik