Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 17 listopada 2008 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oficjalne powitanie
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji
 8.Sprostowania (art. 204a Regulaminu)
 9.Wniosek o tryb pilny
 10.Składanie dokumentów
 11.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 12.Upadłe oświadczenia pisemne
 13.Petycje
 14.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 15.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 16.Przesunięcie środków
 17.Porządek obrad
 18.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 19.Oficjalne powitanie
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych (cd.)
 21.10 lat istnienia Unii Gospodarczej i Walutowej – sukcesy i wyzwania (debata)
 22.Zalecenia dotyczące stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn (debata)
 23.Ogólne warunki dotyczące podatku akcyzowego * (debata)
 24.Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: przeszkody w jego reformie (debata)
 25.Ochrona konsumentów w dziedzinie kredytów i finansów (krótkie przedstawienie)
 26.Tablica wyników dla rynków konsumenckich (krótkie przedstawienie)
 27.Wspieranie podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych (krótkie przedstawienie)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (207 kb) Lista obecności (57 kb) 
 
Protokół (189 kb) Lista obecności (22 kb) 
 
Protokół (242 kb) Lista obecności (62 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności