Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 17. novembra 2008 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Oficiálne privítanie
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 8.Korigendá (článok 204a rokovacieho poriadku)
 9.Žiadosť o naliehavý postup
 10.Predložené dokumenty
 11.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 12.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 13.Petície
 14.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 15.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 16.Presun rozpočtových prostriedkov
 17.Program práce
 18.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 19.Oficiálne privítanie
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu (pokračovanie)
 21.EMU@10: Prvých desať rokov fungovania Hospodárskej a menovej únie a výzvy do budúcnosti (rozprava)
 22.Uplatňovanie zásady rovnakého odmeňovania žien a mužov (rozprava)
 23.Všeobecné postupy pre spotrebnú daň * (rozprava)
 24.Fond solidarity Európskej únie: prekážky v jeho reforme (rozprava)
 25.Ochrana spotrebiteľa v oblasti úverov a financií (stručná prezentácia)
 26.Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských trhov (stručná prezentácia)
 27.Podpora včasnej demonštrácie udržateľnej výroby energie z fosílnych palív (stručná prezentácia)
 28.Program rokovania na nasledujúci deň
 29.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (207 kb) Prezenčná listina (57 kb) 
 
Zápisnica (183 kb) Prezenčná listina (22 kb) 
 
Zápisnica (237 kb) Prezenčná listina (62 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia