Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 18. listopadu 2008 - Štrasburk

3. Rozhodnutí o naléhavém postupu
CRE

Žádost Rady o použití naléhavého postupu (článek 134 jednacího řádu):

– Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 332/2002, kterým se zavádí systém střednědobé finanční pomoci platebním bilancím členských států (KOM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) – výbor ECON

Vystoupila Pervenche Berès (předsedkyně výboru ECON).

Žádost o naléhavý postup byla schválena.


Tento bod je zařazen na pořad jednání tohoto dílčího zasedání a bude projednán společně s prohlášením Komise k tomuto tématu (viz bod 15 zápisu ze dne 18.11.2008).

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů k projednání na zasedání je stanovena na středu 19. 11. 2008 v 10:00.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 20.11.2008.

Právní upozornění - Ochrana soukromí