Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0106(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A6-0377/2008

Rozpravy :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Hlasování :

PV 19/11/2008 - 7.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0552

Zápis
Úterý, 18. listopadu 2008 - Štrasburk

4. Režimy podpor pro zemědělce v rámci SZP * – Úprava společné zemědělské politiky * – Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) * – Strategické směry Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013) * (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce [KOM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. […]/2008 s cílem upravit společnou zemědělskou politiku [KOM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým mění nařízení (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) [KOM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým mění rozhodnutí 2006/144/ES o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007–2013) [KOM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos uvedl zprávy.

Vystoupili: Michel Barnier (úřadující předseda Rady) a Mariann Fischer Boel (členka Komise).

Vystoupili: Kathalijne Maria Buitenweg (navrhovatelka výboru ENVI), Markus Pieper (navrhovatel výboru REGI), Lutz Goepel za skupinu PPE-DE, Stéphane Le Foll za skupinu PSE, Niels Busk za skupinu ALDE, Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Vincenzo Aita za skupinu GUE/NGL, Witold Tomczak za skupinu IND/DEM, Peter Baco nezařazený, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou a Jim Allister.

PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

Vystoupili: Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García a Alessandro Battilocchio.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupili: Michel Barnier a Mariann Fischer Boel.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adam BIELAN
místopředseda

Vystoupil Luis Manuel Capoulas Santos.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 19.11.2008, bod 7.1 zápisu ze dne 19.11.2008, bod 7.2 zápisu ze dne 19.11.2008 a bod 7.3 zápisu ze dne 19.11.2008.

Právní upozornění - Ochrana soukromí