Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0106(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0377/2008

Arutelud :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Hääletused :

PV 19/11/2008 - 7.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0552

Protokoll
Teisipäev, 18. november 2008 - Strasbourg

4. Ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavad otsetoetus- ja teatavad muud toetuskavad * – Ühise põllumajanduspoliitika muudatused * – Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist antavad maaelu arengu toetused * – Ühenduse maaelu arengu strateegiasuunised (2007–2013) * (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks [KOM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika muudatuste kohta, muutes määrusi (EÜ) nr 320/2006, (EÜ) nr 1234/2007, (EÜ) nr 3/2008 ja (EÜ) nr […]/2008 [KOM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta [KOM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2006/144/EÜ ühenduse maaelu arengu strateegiasuuniste kohta (programmiperiood 2007-2013) [KOM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos tutvustas raporteid.

Sõna võtsid Michel Barnier (nõukogu eesistuja) ja Mariann Fischer Boel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Kathalijne Maria Buitenweg (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Markus Pieper (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Lutz Goepel fraktsiooni PPE-DE nimel, Stéphane Le Foll fraktsiooni PSE nimel, Niels Busk fraktsiooni ALDE nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni UEN nimel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vincenzo Aita fraktsiooni GUE/NGL nimel, Witold Tomczak fraktsiooni IND/DEM nimel, Peter Baco (fraktsioonilise kuuluvuseta), Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou ja Jim Allister.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García ja Alessandro Battilocchio.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke ja Czesław Adam Siekierski.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Mariann Fischer Boel.

ISTUNGI JUHATAJA: Adam BIELAN
asepresident

Sõna võttis Luis Manuel Capoulas Santos.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 19.11.2008protokoll punkt 5.419.11.2008protokoll punkt 7.119.11.2008protokoll punkt 7.2 ja 19.11.2008protokoll punkt 7.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika