Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0106(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A6-0377/2008

Viták :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Szavazatok :

PV 19/11/2008 - 7.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0552

Jegyzőkönyv
2008. november 18., Kedd - Strasbourg

4. A mezőgazdasági termelők részére a KAP keretében meghatározott támogatási rendszerek * - A közös agrárpolitika módosítása * - Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatás * - A vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások (2007–2013 közötti programozási időszak) * (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Jelentés a 320/2006/EK, az 1234/2007/EK, a 3/2008/EK és a(z) […]/2008/EK rendeletnek a közös agrárpolitika módosítása céljából történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Jelentés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Jelentés a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról (2007–2013 közötti programozási időszak) szóló 2006/144/EK határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Michel Barnier (a Tanács soros elnöke) és Mariann Fischer Boel (a Bizottság tagja).

Felszólal: Kathalijne Maria Buitenweg (az ENVI bizottság véleményének előadója), Markus Pieper (a REGI bizottság véleményének előadója), Lutz Goepel, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Stéphane Le Foll, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Niels Busk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Janusz Wojciechowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vincenzo Aita, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Witold Tomczak, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Peter Baco, független, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou és Jim Allister.

ELNÖKÖL: Manuel António dos SANTOS
alelnök

Felszólal: Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García és Alessandro Battilocchio.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke és Czesław Adam Siekierski.

Felszólal: Michel Barnier és Mariann Fischer Boel.

ELNÖKÖL: Adam BIELAN
alelnök

Felszólal: Luis Manuel Capoulas Santos.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.11.19-i jegyzőkönyv 5.4. pont , 2008.11.19-i jegyzőkönyv 7.1. pont , 2008.11.19-i jegyzőkönyv 7.2. pont és 2008.11.19-i jegyzőkönyv 7.3. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat