Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0106(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A6-0377/2008

Debatai :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Balsavimas :

PV 19/11/2008 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0552

Protokolas
Antradienis, 2008 m. lapkričio 18 d. - Strasbūras

4. Paramos schemos ūkininkams pagal BŽŪP * - Pakeitimai bendrojoje žemės ūkio politikoje * - Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama kaimo plėtrai * - Kaimo plėtros Bendrijos strateginės gairės (2007–2013 m. programavimo laikotarpis) * (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos bendros tiesioginės paramos schemų taisyklės pagal bendrąją žemės ūkio politiką ir tam tikros paramos schemos ūkininkams [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl bendrosios žemės ūkio politikos pakeitimų, iš dalies keičiant reglamentus (EB) Nr. 320/2006, (EB) Nr. 1234/2007, (EB) Nr. 3/2008 ir (EB) Nr. […]/2008 [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/144/EB dėl kaimo plėtros Bendrijos strateginių gairių (2007–2013 m. programavimo laikotarpis) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo: Michel Barnier (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Mariann Fischer Boel (Komisijos narė).

Kalbėjo: Kathalijne Maria Buitenweg (ENVI komiteto nuomonės referentas), Markus Pieper (REGI komiteto nuomonės referentas), Lutz Goepel PPE-DE frakcijos vardu, Stéphane Le Foll PSE frakcijos vardu, Niels Busk ALDE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski UEN frakcijos vardu, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu, Vincenzo Aita GUE/NGL frakcijos vardu, Witold Tomczak IND/DEM frakcijos vardu, Peter Baco , nepriklausomas Parlamento narys, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou ir Jim Allister.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García ir Alessandro Battilocchio.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke ir Czesław Adam Siekierski.

Kalbėjo: Michel Barnier ir Mariann Fischer Boel.

PIRMININKAVO: Adam BIELAN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Luis Manuel Capoulas Santos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.4 protokolo 19.11.2008, punktas 7.1 protokolo 19.11.2008, punktas 7.2 protokolo 19.11.2008 ir punktas 7.3 protokolo 19.11.2008.

Teisinė informacija - Privatumo politika