Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0106(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A6-0377/2008

Debates :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Balsojumi :

PV 19/11/2008 - 7.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0552

Protokols
Otrdiena, 2008. gada 18. novembris - Strasbūra

4. Lauksaimniekiem piešķiramā atbalsta shēmas saskaņā ar KLP * – Izmaiņas kopējā lauksaimniecības politikā * – Atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) * – Kopienas lauku attīstības stratēģiskās pamatnostādnes (2007.–2013. gada plānošanas laikposms) * (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus lauksaimniekiem piešķiramā tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par izmaiņām kopējā lauksaimniecības politikā, veicot grozījumus Regulās (EK) Nr. 320/2006, (EK) Nr. 1234/2007, (EK) Nr. 3/2008 un (EK) Nr. […]/2008 [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2006/144/EK par Kopienas lauku attīstības stratēģiskajām pamatnostādnēm (2007.–2013. gada plānošanas laikposms) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008).

Luis Manuel Capoulas Santos iepazīstināja ar saviem ziņojumiem.

Uzstājās Michel Barnier (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle).

Uzstājās Kathalijne Maria Buitenweg (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Markus Pieper (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Lutz Goepel PPE-DE grupas vārdā, Stéphane Le Foll PSE grupas vārdā, Niels Busk ALDE grupas vārdā, Janusz Wojciechowski UEN grupas vārdā, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE grupas vārdā, Vincenzo Aita GUE/NGL grupas vārdā, Witold Tomczak IND/DEM grupas vārdā, Peter Baco, pie grupām nepiederošs deputāts, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou un Jim Allister.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García un Alessandro Battilocchio.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke un Czesław Adam Siekierski.

Uzstājās Michel Barnier un Mariann Fischer Boel.

SĒDI VADA: Adam BIELAN
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Luis Manuel Capoulas Santos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 19. novembra protokola 5.4. punkts, 2008. gada 19. novembra protokola 7.1. punkts, 2008. gada 19. novembra protokola 7.2. punkts un 2008. gada 19. novembra protokola 7.3. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika