Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0106(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0377/2008

Debatten :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Stemmingen :

PV 19/11/2008 - 7.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0552

Notulen
Dinsdag 18 november 2008 - Straatsburg

4. Steunregelingen voor landbouwers in het kader van het GLB * - Aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid * - Steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) * - Communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013) * (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid aan de hand van wijzigingen van de Verordeningen (EG) nr. 320/2006, (EG) nr. 1234/2007, (EG) nr. 3/2008 en (EG) nr. [...]/2008 [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1698/2005 inzake inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2006/144/EG inzake de communautaire strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling (programmeringsperiode 2007-2013) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (fungerend voorzitter van de Raad) en Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Kathalijne Maria Buitenweg (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Markus Pieper (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Lutz Goepel, namens de PPE-DE-Fractie, Stéphane Le Foll, namens de PSE-Fractie, Niels Busk, namens de ALDE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de UEN-Fractie, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Vincenzo Aita, namens de GUE/NGL-Fractie, Witold Tomczak, namens de IND/DEM-Fractie, Peter Baco, niet-ingeschrevene, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou en Jim Allister.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García en Alessandro Battilocchio.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier en Mariann Fischer Boel.

VOORZITTER: Adam BIELAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luis Manuel Capoulas Santos.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 19.11.2008, punt 7.1 van de notulen van 19.11.2008, punt 7.2 van de notulen van 19.11.2008 en punt 7.3 van de notulen van 19.11.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid