Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0106(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A6-0377/2008

Dezbateri :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Voturi :

PV 19/11/2008 - 7.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0552

Proces-verbal
Marţi, 18 noiembrie 2008 - Strasbourg

4. Sisteme de ajutor pentru agricultori în cadrul PAC * - Modificări aduse politicii agricole comune * - Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) * - Orientările strategice ale Comunităţii pentru dezvoltarea rurală (2007-2013) * (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sisteme de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind modificările aduse politicii agricole comune prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 320/2006, (CE) nr. 1234/2007, (CE) nr. 3/2008 şi (CE) nr. […]/2008 [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2006/144/CE privind orientările strategice ale Comunității pentru dezvoltarea rurală (perioada de programare 2007-2013) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos şi-a prezentat rapoartele.

Au intervenit: Michel Barnier (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Mariann Fischer Boel (membră a Comisiei).

Au intervenit: Kathalijne Maria Buitenweg (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Markus Pieper (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Lutz Goepel, în numele Grupului PPE-DE, Stéphane Le Foll, în numele Grupului PSE, Niels Busk, în numele Grupului ALDE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, în numele Grupului Verts/ALE, Vincenzo Aita, în numele Grupului GUE/NGL, Witold Tomczak, în numele Grupului IND/DEM, Peter Baco, neafiliat, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou şi Jim Allister.

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García şi Alessandro Battilocchio.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke şi Czesław Adam Siekierski.

Au intervenit: Michel Barnier şi Mariann Fischer Boel.

PREZIDEAZĂ: Adam BIELAN
Vicepreşedinte

A intervenit Luis Manuel Capoulas Santos.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.4 al PV din 19.11.2008, punctul 7.1 al PV din 19.11.2008, punctul 7.2 al PV din 19.11.2008 şi punctul 7.3 al PV din 19.11.2008.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate